« Jer 50:30 Księga Jeremiasza 50:31 Jer 50:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Owo Ja do ciebie, hardy! mówi Pan, Bóg zastępów; bo przyszedł dzień twój, czas nawiedzenia twego.
2.GDAŃSKA.1881Otom ja przeciwko tobie, o hardy! mówi Pan, Pan zastępów; bo już przyszedł dzień twój i czas, abym cię nawiedził.
3.GDAŃSKA.2017Oto jestem przeciwko tobie, zuchwalcze, mówi Pan, BóG zastępów. Nadszedł bowiem twój dzień i czas, gdy cię nawiedzę.
4.CYLKOWOtom Ja przeciw tobie zuchwały! rzecze Pan, Wiekuisty zastępów; albowiem nadszedł dzień twój, czas, którego cię skarcę!
5.KRUSZYŃSKIOto ja przeciwko tobie, zuchwały! - rzecze Pan, Bóg zastępów, bo nadchodzi twój dzień, czas twego nawiedzenia.
6.TYSIĄCL.WYD1Ja oto ku tobie, "Zuchwalstwo" — wyrocznia Pana, Jahwe Zastępów, albowiem dzień twój nadchodzi, czas nawiedzenia przeze mnie.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto się zwracam ku tobie, zuchwalcze - wyrocznia Pana, Boga Zastępów - nadszedł bowiem twój dzień, czas kary na ciebie.
8.BRYTYJKAOto Ja jestem przeciwko tobie, zuchwalcze – mówi Wszechmocny, Pan Zastępów, gdyż nadszedł twój dzień, czas, kiedy cię ukarzę.
9.POZNAŃSKAOtom Ja przeciw tobie, o Pycho! - głosi Pan, Jahwe Zastępów - bo nadszedł twój dzień, czas, gdy nawiedzę cię karą.
10.WARSZ.PRASKAWychodzę ci, zuchwalcze, naprzeciw –wyrocznia Pana i Boga Zastępów – bo dzień twój już wreszcie nadszedł, nadszedł czas twojej kary.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zuchwały! Oto Ja przeciwko tobie – mówi Pan, WIEKUISTY Zastępów; bowiem nadszedł twój dzień, w którym cię skarcę!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Ja jestem przeciw tobie, zuchwalcze - oświadcza Pan, PAN Zastępów - gdyż nadszedł twój dzień, czas twego ukarania!