« Jer 50:33 Księga Jeremiasza 50:34 Jer 50:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odkupiciel ich mocny, Pan zastępów imię jego, sądem będzie bronił rzeczy ich, aby przestraszył ziemię, a wzruszył obywatele Babilońskie.
2.GDAŃSKA.1881Ale odkupiciel ich możny, Pan zastępów imię jego, pewnie że się ujmie o krzywdę ich, aby sprawił pokój tej ziemi, i poruszył obywateli Babilońskich.
3.GDAŃSKA.2017Ale ich Odkupiciel jest potężny, jego imię to PAN zastępów, skutecznie będzie bronił ich sprawy, aby zapewnić pokój tej ziemi i trwożyć mieszkańców Babilonu.
4.CYLKOWAle wybawca ich potężny, Wiekuisty zastępów imię jego; poprowadzi, poprowadzi On sprawę ich; aby uspokoić ziemię, wstrząśnie mieszkańcami Babelu.
5.KRUSZYŃSKIWybawca ich jest silny, Bóg zastępów imię Jego; wytrwale będzie bronił ich sprawy; aby uspokoić ziemię, wstrząśnie mieszkańcami Babilonu.
6.TYSIĄCL.WYD1Lecz mocny jest ich wybawca "Jahwe Zastępów" ma imię: poprowadzi niezłomnie ich sprawę, by zapewnił pokój ziemi, a przeraził mieszkańców Babilonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz ich Wybawiciel jest pełen mocy, Jego imię: Pan Zastępów, skutecznie będzie bronił ich sprawy. By zapewnić spokój ziemi, wprowadzi zamieszanie wśród mieszkańców Babilonu.
8.BRYTYJKALecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu.
9.POZNAŃSKAAle przemożny jest ich Wybawca: Jahwe Zastępów - to Imię Jego! On skutecznie stanie w obronie ich sprawy, by pokój ziemi zapewnić, mieszkańców Babilonu zaś przejąć trwogą.
10.WARSZ.PRASKALecz pełen mocy jest ich Wybawiciel, na imię, Mu: Pan Zastępów w swe ręce silnie chwyci waszą sprawę, by całej ziemi zapewnić pokój, a mieszkańców Babilonu napełnić trwogą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz ich wybawca jest potężny, Jego Imię to WIEKUISTY Zastępów; On poprowadzi, poprowadzi ich sprawę; by uspokoić ziemię, wstrząśnie mieszkańcami Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz potężny jest ich Wybawca, Jego imię JHWH Zastępów! Dobrze zajmie się ich sprawą, po to, by dać wytchnienie ziemi, a zabrać pokój mieszkańcom Babilonu.