« Jer 50:3 Księga Jeremiasza 50:4 Jer 50:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W one dni i na on czas, mówi Pan, przyjdą synowie Izraelowi sami i synowie Judzcy społem, idąc a płacząc, prędko pójdą i Pana, Boga swego, szukać będą.
2.GDAŃSKA.1881W onych dniach, i w onych czasach, mówi Pan, przyjdą synowie Izraelscy, oni i synowie Judzcy; płacząc społem ochotnie pójdą, a Pana, Boga swego, szukać będą.
3.GDAŃSKA.2017W tych dniach i w tym czasie, mówi PAN, przyjdą synowie Izraela, a wraz z nimi synowie Judy; będą szli w płaczu i będą szukać PANA, swego Boga.
4.CYLKOWZa dni onych i czasu onego, rzecze Wiekuisty, przyjdą synowie Israela, oni i synowie Judy społem; ustawicznie płacząc pójdą, Wiekuistego Boga swego szukając.
5.KRUSZYŃSKIW tych dniach i w tym czasie - rzecze Bóg, synowie Izraela powrócą - oni i synowie Judy pospołem; idąc, płakać będą i szukać Jahwe, swojego Boga.
6.TYSIĄCL.WYD1Za owych to dni i czasu owego — wyrocznia Jahwe — przyjdą synowie Izraela, synowie Judy wraz z nimi posuwać się będą z płaczem i tęsknić za Jahwe, swym Bogiem.
7.TYSIĄCL.WYD5W owych dniach i w owym czasie - wyrocznia Pana - przyjdą synowie Izraela wraz z synami Judy. Będą szli nieustannie z płaczem, szukając Pana, swego Boga.
8.BRYTYJKAW owych dniach i w owym czasie – mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga.
9.POZNAŃSKAW tych dniach i w tych czasach - głosi Jahwe - przyjdą synowie Izraela, a wraz z nimi i synowie Judy. Podążać będą naprzód wśród płaczu, szukając Jahwe - Boga swojego.
10.WARSZ.PRASKAA za dni owych i w owym czasie synowie Izraela znów wrócą, przyjdą razem z synami Judy. Płacząc wyruszą w drogę swoją i szukać będą Pana, swego Boga.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za owych dni i owego czasu – mówi WIEKUISTY, przyjdą synowie Israela; razem oni oraz synowie Judy. Pójdą ustawicznie płacząc i szukając WIEKUISTEGO, swego Boga.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych właśnie dniach i w tym czasie - oświadcza PAN - przyjdą synowie Izraela - oni, a z nimi synowie Judy - i pójdą, pójdą z płaczem, by szukać swego Boga, PANA.