« Jer 50:43 Księga Jeremiasza 50:44 Jer 50:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto jako lew wystąpi z nadętości Jordanu do piękności mocnéj; bo uczynię, że znagła pobieży do niéj, a któż będzie wybrany, któregobych przełożył nad nią? bo kto mnie jest podobny? a kto mię zniesie? a który to jest pasterz, coby się sprzeciwił twarzy mojéj?
2.GDAŃSKA.1881Oto aczkolwiek jako lew występuje, i bardzej niż nadętość Jordanu się podnosi przeciwko przybytkowi mocnego, wszakże go w okamgnieniu wypędzę z niej, a tego, który jest wybrany, przełożę nad nią; bo któż jest mnie podobnym; i kto mi da rok? a kto jest tym pasterzem, któryby się postawił przeciwko mnie?
3.GDAŃSKA.2017Oto jak lew wystąpi z wezbrania Jordanu przeciwko przybytkowi mocarza. Wypędzę go jednak nagle z tej ziemi, a ustanowię nad nią mojego wybrańca. Któż bowiem jest mi równy? Kto wyznaczy mi termin rozprawy? A kto jest tym pasterzem, który się ostoi przede mną?
4.CYLKOWOto jako lew występujący z gęstwiny Jardenu na niwę stale rozkwitłą - w okamgnieniu spłoszę ich z niej, a tego, który wybrany, nad nią ustanowię; albowiem któż Mnie równy, i któż Mnie wyzwie, a któryż ten pasterz, co się postawi przeciw Mnie?
5.KRUSZYŃSKIOto jako lew występuje z gęstwiny Jordanu na niwę rozległą, w okamgnieniu spłoszę ich z niej, a tego, kogom wybrał, osadzę na niej, bo któż podobny do mnie? i któż mnie wyzwie? i któryż to pasterz na przeciwko mnie stanie?
6.TYSIĄCL.WYD1«Oto jak lew, co podchodzi z gęstwiny Jordanu na stałe pastwiska, tak w oka mgnieniu wypędzę ich stamtąd i nad nim mego wybrańca postawię».
7.TYSIĄCL.WYD5Oto nadchodzi on jak lew z gęstwiny nadjordańskiej ku wiecznie zielonym pastwiskom. Tak, w mgnieniu oka wypędzę go stamtąd, a którego wybrałem, ustanowię nad nim. Któż bowiem jest jak Ja? Albo kto Mnie pozwie przed sąd? Który to pasterz ostoi się wobec Mnie?
8.BRYTYJKAOto jak lew wypada z gęstwiny Jordanu na soczystą niwę, tak Ja w okamgnieniu wypłoszę ich stamtąd i ustanowię nad nimi swojego wybrańca. Bo któż jest mnie równy? I któż mnie wyzwie, i któryż pasterz może się ostać przed moim obliczem?
9.POZNAŃSKAOto jak lew, sunący z gąszczu nad Jordanem w kierunku oazy, tak Ja w okamgnieniu wypłoszę ich z niego i ustanowię nad nim mojego wybrańca. Bo któż jest mi równy i któż by się ze mną prawował? Lub któryż to pasterz mnie się przeciwstawi!
10.WARSZ.PRASKAJak lew, co wychodzi z nadjordańskich zarośli ku zawsze zielonym pastwiskom, tak Ja w oka mgnieniu wyrzucę ich stamtąd i osadzę na ich miejscu mojego wybrańca. Bo kto się ze Mną porównać może? Albo kto odważy się Mnie pod sąd postawić? Lub gdzie jest taki pasterz, co stawi mi czoło?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto są jak lew, co wychodzi z gęstwiny Jardenu na stale rozkwitłą niwę ale naraz ich spłoszę z niej; a tego, kto wybrany, nad nią ustanowię. Bowiem kto Mnie równy, kto Mi ustali; kto jest pasterzem, co się postawi przede Mną?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto jak lew wypada z zarośli Jordanu na stale zielone łąki, tak Ja w okamgnieniu wypłoszę go z jego ziemi i sam postanowię, kogo nad nią postawić. Bo kto jest Mnie równy? Kto Mi może rzucić wyzwanie? I kto jest tym pasterzem, który się przede Mną ostoi?