« Jer 50:44 Księga Jeremiasza 50:45 Jer 50:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto słuchajcie rady Pańskiéj, którą umyślił przeciw Babilonowi, i myśli jego, które myśhł na ziemię Chaldejską, jeźli ich nie ściągną malutcy z trzody, jeźli nie będzie rozmiecono z nimi mieszkanie ich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż słuchajcie rady Pańskiej, którą uradził przeciwko Babilonowi; i zamysłów jego, które umyślił przeciwko ziemi Chaldejskiej; zaiste żeć ich wywloką najmniejsi z tej trzody, zaiste poburzą ich i przybytek ich.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego słuchajcie postanowienia PANA, które powziął przeciwko Babilonowi i jego zamysłów, które przygotował przeciwko ziemi Chaldejczyków. Zaprawdę, wywloką ich najmniejsi z tej trzody, spustoszą ich i ich mieszkania.
4.CYLKOWPrzeto słuchajcie postanowienia Wiekuistego, które postanowił względem Babelu, i zamysłów Jego, które umyślił przeciw ziemi Kasdejczyków; zaprawdę, że powloką ich pachołki stad, że zburzą nad nimi siedzibę ich.
5.KRUSZYŃSKIPrzeto słuchajcie rady Bożej, którą powziął przeciwko Babilonowi i zamiarów, które obmyślił przeciwko ziemi Chaldejczyków: Czyż nie powloką ich pachołki stad, czyż nie zburzą nad nimi siedziby ich?
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego planu Jahwe posłuchajcie, który ułożył przeciwko Babilonowi, i Jego zamiarów, które podjął przeciwko krainie chaldejskiej. Zaprawdę, pachołcy powloką ich stada, zaprawdę, zadrży o nich pastwisko.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego posłuchajcie zamiarów Pana, jakie powziął wobec Babilonu, i planów, jakie podjął co do ziemi chaldejskiej. Z całą pewnością zostaną wywleczone nawet najmniejsze owce: z całą pewnością ich pastwiska ogarnie zgroza na ich widok.
8.BRYTYJKADlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Babilonowi i jego zamysłu, jaki powziął przeciwko ziemi Chaldejczyków: Zaprawdę, nawet najmniejsze owce zostaną wywleczone, zaprawdę, ich niwę przejmie o nie groza!
9.POZNAŃSKASłuchajcie przeto postanowienia, jakie powziął Jahwe przeciw Babilonii, i jego zamysłu, który On obmyślił przeciwko krainie chaldejskiej. Zaprawdę, wywloką nawet najsłabsze [owce] z ich stada, tak, ich własna niwa przerazi się nimi.
10.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie tedy o postanowieniu, jakie Pan powziął w sprawie Babilonu, oraz o zamiarach, jakie już ma co do Chaldejczyków ziemi. Nawet jagnięta będą im zabrane, przez co zgroza ogarnie wszystkie ich pastwiska.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego słuchajcie zamiaru WIEKUISTEGO, który postanowił względem Babelu oraz Jego zamysłów, który zaplanował przeciwko ziemi Kasdejczyków: Zaprawdę, powloką ich nieznaczni stad; zburzę nad nimi ich siedzibę!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego słuchajcie postanowienia PANA, które powziął o Babilonie, słuchajcie, jaki ma plan względem Chaldejczyków: Jagnięta jego stada zostaną wywleczone! Na jego łąki padnie groza!