« Jer 50:6 Księga Jeremiasza 50:7 Jer 50:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszyscy, którzy naleźli, jedli je, a nieprzyjaciele ich mówili: Nie zgrzeszyliśmy, dlatego że zgrzeszyli Panu, piękności, sprawiedliwości i oczekiwaniu ojców ich, Panu.
2.GDAŃSKA.1881Wszyscy, którzy ich znajdują, pożerają ich, a nieprzyjaciele ich mówią: Nie będziemy nic winni, przeto, że zgrzeszyli Panu w przybytku sprawiedliwości, Panu, który jest nadzieją ojców ich.
3.GDAŃSKA.2017Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówią: Nie jesteśmy nic winni, bo to oni zgrzeszyli przeciwko PANU, przybytkowi sprawiedliwości, przeciwko PANU, nadziei ich ojców.
4.CYLKOWWszyscy, którzy ich napotykali, pożerali ich, a wrogi ich mawiali: Nie ściągamy na siebie winy! Dla tego, że zgrzeszyli Wiekuistemu, siedzibie cnoty, i przeciw nadziei ojców swoich, Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy, co ich spotykali, pożerali ich, a wrogowie ich mówili: "Nie mamy winy!" ponieważ zgrzeszyli przeciwko Bogu - siedzibie sprawiedliwości i nadziei ojców ich - Jahwie.
6.TYSIĄCL.WYD1Spotykający je wszyscy je żarli, mówili wrogowie ich: "Myśmy niewinni temu, że przeciw Jahwe zgrzeszyły, prawdziwemu pastwisku, nadziei ich ojców". Hej!
7.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto ich spotkał, pożerał ich. Nieprzyjaciele ich mówili: "Nie popełniamy występku, bo zgrzeszyli przeciw Panu, pastwisku sprawiedliwości, nadziei ich przodków, <Panu>".
8.BRYTYJKAWszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców.
9.POZNAŃSKAPożerał je każdy, kto się na nie natknął, a ich napastnicy mówili: "Nie myśmy tu zawinili; to za to, że oni grzeszyli przeciwko Jahwe - właściwemu pastwisku, nadziei ich przodków (Jahwe)".
10.WARSZ.PRASKAPożerał ich każdy, kto się z nimi spotkał. Ich wrogowie mówili: Nie dopuszczamy się żadnego występku, bo to oni zgrzeszyli przeciw Panu, który jest gajem sprawiedliwości i nadzieją wszystkich ich praojców.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszyscy, którzy ich napotykali – pożerali ich, a ich wrogowie mawiali: Nie ściągniemy na siebie winy! Dlatego, że zgrzeszyli WIEKUISTEMU, siedzibie sprawiedliwości, oraz przeciw WIEKUISTEMU, nadziei swoich przodków.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCi, którzy ich spotykali, pożerali ich, a wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko PANU, tej Ostoi sprawiedliwości i nadziei ich ojców.