« Jer 51:27 Księga Jeremiasza 51:28 Jer 51:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poświęćcie przeciwko niéj narody, króle Medyi, książęta jéj i wszystkie urzędniki jéj i wszystkę ziemię władze jéj.
2.GDAŃSKA.1881Zgotujcie przeciwko niemu narody, królów Medskich, książąt ich, i wszystkich hetmanów ich, ze wszystką ziemią władzy ich;
3.GDAŃSKA.2017Przygotujcie przeciwko niemu narody, królów Medii, ich dowódców i wszystkich ich rządców, oraz całą ziemię pod ich władzą;
4.CYLKOWWezwijcie przeciw niemu narody, - królów Madaju, namiestników jego, i wszystkich starostów jego, i wszystką ziemię jego władztwa!
5.KRUSZYŃSKIZobowiążcie przeciwko niemu narody, królów Medji, jego namiestników i wszystkich starostów jego, i wszystką ziemię jego władztwa.
6.TYSIĄCL.WYD1W bój święty z nim ludy sposóbcie, króla Medii, jego rządców i wszystkich dostojników.
7.TYSIĄCL.WYD5Do świętej wojny przeciw niemu przygotujcie narody, króla Medii, jego przywódców i wszystkich jego urzędników, całą ziemię, nad którą panuje.
8.BRYTYJKAWyznaczcie przeciwko niemu narody, królów medyjskich, ich namiestników i wszystkich ich urzędników, i cały obszar ich władztwa!
9.POZNAŃSKADo świętej z nim wojny prowadźcie narody, królów Medii, jej rządców i wszystkich jej książąt oraz całą podległą jej ziemię!
10.WARSZ.PRASKANiech się przygotują narody do świętej przeciw niemu wojny: król Medii i urzędnicy jego i ci, co przewodzą, i cała kraina, nad którą panuje.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wezwijcie przeciwko niemu narody – królów Madaju, jego rządców, wszystkich jego zwierzchników i całą ziemię jego władztwa!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWyznaczcie przeciwko niemu narody, królów Medii, jej namiestników i wszystkich zarządców, wszystkie ziemie pod jej panowaniem!