« Jer 51:30 Księga Jeremiasza 51:31 Jer 51:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bieżący bieżącemu zabieży, a poseł potka się z posłem, aby oznajmił królowi Babilońskiemu, że wzięto miasto jego od końca aż do końca.
2.GDAŃSKA.1881Goniec spotka drugiego gońca, a poseł zabieży posłowi, aby opowiedzieli królowi Babilońskiemu, iż wzięto miasto jego z jednej strony,
3.GDAŃSKA.2017Goniec wybiegnie na spotkanie gońca, posłaniec – na spotkanie posłańca, aby opowiedzieć królowi Babilonu, że wzięto jego miasto z jednej strony;
4.CYLKOWGoniec naprzeciw gońca pędzi, a zwiastun naprzeciw zwiastuna, by obwieścić królowi Babelu, że zdobyto miasto jego ze wszystkich stron.
5.KRUSZYŃSKIGoniec naprzeciw gońca pędzi, a zwiastun naprzeciw zwiastuna, aby oświadczyć królowi babilońskiemu, że miasto jego zdobyte ze wszystkich stron.
6.TYSIĄCL.WYD1Goniec zabiegnie gońcowi i posłańcowi posłaniec, by donieść królowi babilońskiemu, że wzięte z wszech stron jego miasto,
7.TYSIĄCL.WYD5Goniec zabiega drogę gońcowi, a posłaniec posłańcowi, by zawiadomić króla Babilonu, że zdobyte ze wszystkich stron jest jego miasto,
8.BRYTYJKAGoniec biegnie za gońcem, zwiastun za zwiastunem, by donieść królowi babilońskiemu, że jego miasto zdobyte ze wszystkich stron,
9.POZNAŃSKAGoniec wybiega na spotkanie gońca, herold - na spotkanie herolda, by powiadomić króla Babilonu, że jego miasto z wszystkich stron zdobyte,
10.WARSZ.PRASKAGońcy nadbiegają jeden po drugim, wysłannik za wysłannikiem, by donieść królowi Babilonu, że wróg wkracza do miasta ze wszech stron:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Goniec pędzi naprzeciw gońca i zwiastun naprzeciw zwiastuna, by obwieścić królowi Babelu, że ze wszystkich stron zostało zdobyte jego miasto.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGoniec biegnie za gońcem, posłaniec za posłańcem, by donieść królowi Babilonu, że jego miasto zdobyte po najdalszy kraniec,