« Jer 51:32 Księga Jeremiasza 51:33 Jer 51:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan zastępów, Bóg Izraelów: Córka Babilońska jako bojewisko, czas młoćby jéj: jeszcze trochę, i przyjdzie czas żniwa jéj.
2.GDAŃSKA.1881Bo tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Córka Babilońska jest jako bojewisko, czas deptania jej przyszedł; jeszcze maluczko, a przyjdzie czas żniwa jej.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Córka Babilonu jest jak klepisko, nadszedł czas, gdy się je udeptuje; jeszcze chwila, a przyjdzie czas jej żniwa.
4.CYLKOWAlbowiem tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Córa Babelu jako klepisko jest, czasu gdy się je wydeptuje; niezadługo a nadejdzie pora żniwa dla niej.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem tak rzecze Bóg zastępów, Pan Izraela: Córka babilońska jako klepisko w czasie, gdy się wydeptuje; jeszcze maluczko, a przyjdzie na nią czas żniwa.
6.TYSIĄCL.WYD1Bo tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: «Córa Babilonu podobna do klepiska, w czasie gdy je się ubija. Jeszcze niedługa chwileczka, a przyjdzie na nią czas żniwa.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Córa Babilonu jest jak klepisko, kiedy je ubijają; już niedługo przyjdzie na nią czas żniwa.
8.BRYTYJKAAlbowiem tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Córka babilońska jest jak klepisko w czasie, gdy się je ubija; już wkrótce, a przyjdzie dla niej czas żniwa.
9.POZNAŃSKATak bowiem mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: - Córa babilońska jest jak klepisko w czasie, gdy się je udeptuje. Już niedługo, a przyjdzie na nią czas żniwa.
10.WARSZ.PRASKAMówi Pan Zastępów i Bóg Izraela: Córa Babilonu – podobna do klepiska: gdy zostanie ubite, to wkrótce zapewne nadejdzie czas żniwa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem tak mówi WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela: Córa Babelu jest jak klepisko, w czasie, gdy się je wydeptuje; niedługo, a nadejdzie dla niej pora żniw.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Córka babilońska będzie jak klepisko w czasie ubijania - jeszcze chwila, a przyjdzie dla niej czas żniw!