« Jer 51:35 Księga Jeremiasza 51:36 Jer 51:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan: Oto Ja osądzę rzecz twoję a pomszczę się pomsty twojéj i puste uczynię morze jego i wysuszę żyłę jego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi Pan: Oto się Ja zastawię o krzywdę twoję, a pomszczę się za cię; bo wysuszę morze jego, wysuszę i źródła jego.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN: Oto będę bronił twojej sprawy i pomszczę cię; wysuszę jego morze i sprawię, że wyschną jego źródła.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Wiekuisty: Oto poprowadzę sprawę twoję i pomszczę pomstę twoję i wysuszę morze jego, i wypłonię źródło jego!
5.KRUSZYŃSKIPrzeto tak rzecze Bóg: Oto ja biorę sprawę twoją i wykonam twoją pomstę; oto wysuszę morze jego i wstrzymam źródło jego.
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego tak mówi Jahwe: «Patrz, Ja poprowadzę twą sprawę, i pomsty twojej dokonam; sprawię, że wyschnie mu morze, a źródło jego ustanie.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan: Oto Ja będę bronił twej sprawy, dopełnię twojej pomsty: każę wyschnąć jego morzu, a źródłu jego zaniknąć.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Pan: Oto Ja poprowadzę twoją sprawę i dokonam pomsty za ciebie. Wysuszę jego morze i sprawię, że wyschną jego źródła.
9.POZNAŃSKADlatego tak mówi Jahwe: - Oto Ja staję w obronie twej sprawy i pomsty za ciebie dokonam. Ja morze jego wysuszę i jego źródłu wyschnąć rozkażę.
10.WARSZ.PRASKADlatego – powiada Pan – Ja sam biorę w swe ręce twą sprawę, Ja sam pragnę dopełnić twej zemsty, Ja sprawię, że wyschną wszystkie jego strumienie i przestaną istnieć wszystkie jego źródła.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi WIEKUISTY: Oto poprowadzę twą sprawę i twoją pomstę – pomszczę; osuszę jego morze, a jego źródło wyschnie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ tak mówi PAN: Oto Ja poprowadzę twą sprawę i zemszczę się za ciebie. Wysuszę jego morze i pozamykam źródła.