« Jer 52:33 Księga Jeremiasza 52:34 Lam 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A strawa jego, strawa ustawiczna, dawana mu była od króla Babilońskiego, ustawiona na każdy dzień, aż do dnia śmierci jego po wszystkie dni żywota jego.
2.GDAŃSKA.1881Obrok też jemu naznaczony, obrok ustawiczny dawano mu od króla Babilońskiego na każdy dzień aż do śmierci jego, po wszystkie dni żywota jego.
3.GDAŃSKA.2017Na jego utrzymanie zapewniono mu dzienną porcję przez króla Babilonu aż do jego śmierci, po wszystkie dni jego życia.
4.CYLKOWA utrzymanie jego, - utrzymanie stałe - dane mu zostało od króla Babelu, potrzeba dzienna w dniu swoim, aż do dnia śmierci jego, po wszystkie dni jego życia.
5.KRUSZYŃSKIKról babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie, dzień po dniu przez cały czas jego życia aż do śmierci.
6.TYSIĄCL.WYD1Utrzymanie stałe mu zapewnił król Babilonu, dzień po dniu, aż do dnia jego śmierci, przez cały czas jego życia.
7.TYSIĄCL.WYD5Król babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie, dzień po dniu, przez cały czas jego życia, aż do śmierci.
8.BRYTYJKAA król babiloński zapewnił mu na stałe utrzymanie na każdy dzień aż do dnia jego śmierci, po wszystkie dni jego życia.
9.POZNAŃSKAUtrzymanie - i to utrzymanie stałe - miał zapewnione ze strony króla babilońskiego na każdy dzień (aż do dnia jego śmierci) przez cały okres swego życia.
10.WARSZ.PRASKAUtrzymanie, stałe utrzymanie, miał zapewnione po wszystkie dni swojego życia dzięki życzliwości króla babilońskiego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przez króla Babelu zostało mu dane jego utrzymanie, utrzymanie stałe; dzienna potrzeba w swoim dniu, aż do dnia jego śmierci, po wszystkie dni jego życia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Babilonu zapewnił mu stałe utrzymanie, z którego ten korzystał codziennie aż do śmierci, przez wszystkie pozostałe dni swego życia.