« Jer 7:21 Księga Jeremiasza 7:22 Jer 7:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bom nie mówił z ojcy waszymi, i nie rozkazałem im onego dnia, któregom je wywiódł z ziemie Egipskiéj o słowie całopalenia i ofiar.
2.GDAŃSKA.1881Bom nie mówił z ojcami waszymi, anim im przykazał onego dnia, któregom ich wywiódł z ziemi Egipskiej, o całopaleniu i ofiarach;
3.GDAŃSKA.2017Bo nie mówiłem waszym ojcom ani niczego im nie nakazałem o całopaleniach i ofiarach w dniu, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu;
4.CYLKOWGdyż nie mówiłem z ojcami waszymi, anim przykazał im w dzień, któregom wywiódł ich z ziemi Micraim w sprawie całopaleń i ofiar rzeźnych.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem nie mówiłem do ojców waszych, ani nie rozkazałem w dniu, w którym was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, co się tyczy ofiary i ofiary krwawej.
6.TYSIĄCL.WYD1Bo ojcom waszym, gdy ich z ziemi egipskiej wyprowadzałem, nic nie mówiłem, ani nic im nie przekazywałem w sprawie całopalenia i ofiary,
7.TYSIĄCL.WYD5Bo nic nie powiedziałem ani nie nakazałem waszym przodkom, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, co do ofiar całopalnych i krwawych,
8.BRYTYJKAGdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych,
9.POZNAŃSKAAlbowiem nie mówiłem ojcom waszym ani przepisów im nie dawałem co do całopalenia i ofiary krwawej w dniu, w którym wyprowadzałem ich z ziemi egipskiej,
10.WARSZ.PRASKAKiedy bowiem wyprowadzałem waszych ojców z Egiptu, nie mówiłem o całopaleniach i krwawych ofiarach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż w sprawie całopaleń i ofiar rzeźnych nie mówiłem z waszymi ojcami, ani nie przykazałem im tego w dzień, w którym wyprowadziłem ich z ziemi Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW dniu wyprowadzania waszych ojców z Egiptu nic im nie mówiłem i nic im nie nakazywałem w sprawie całopaleń i ofiar krwawych.