« Jer 7:28 Księga Jeremiasza 7:29 Jer 7:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ostrzyż włosy twoje i zarzuć, a weźmij na prost narzekanie; bo odrzucił Pan i stawił rodzaj zapalczywości swojéj.
2.GDAŃSKA.1881Ogól włosy swe i odrzuć, a narzekaj głośno na miejscach wysokich; bo odrzucił Pan i opuścił rodzaj, na który się bardzo gniewa.
3.GDAŃSKA.2017Ostrzyż swoje włosy, Jerozolimo, i odrzuć je, podnieś lament na wyżynach, bo PAN odrzucił i opuścił to pokolenie, na które bardzo się gniewa.
4.CYLKOWZetnij wieniec włosów twoich, i rzuć go, i podnieś na nagich wierzchołkach pieśń żałobną! gdyż porzucił Wiekuisty i opuścił ten ród, wzniecający zapalczywość Jego.
5.KRUSZYŃSKIOgól swoje włosy i odrzuć i zanuć na wyżynach śpiew żałosny, ponieważ pogardził Bóg i odrzucił pokolenie znienawidzone.
6.TYSIĄCL.WYD1Włos swój obetnij i wyrzuć go precz, i zanuć na górach pieśń żałosną; bo Jahwe wygnał ze wzgardą, odrzucił [to] pokolenie, co gniew Jego wzbudza.
7.TYSIĄCL.WYD5Ostrzyż swe włosy i odrzuć je, i podnieś lament żałobny na wyżynach, ponieważ Pan odrzucił i odepchnął pokolenie, które zasłużyło na Jego gniew.
8.BRYTYJKAOstrzyż swoje włosy i odrzuć je precz! Zanuć skargę na wyżynach, gdyż Pan odrzucił i odepchnął ród, który rozpala jego gniew!
9.POZNAŃSKAOstrzyż swe włosy, [Córo Syjonu], i odrzuć je, i podnieś lament na wzgórzach! Bo Jahwe wzgardził, odtrącił pokolenie, na które gniewem zapłonął.
10.WARSZ.PRASKAObetnij swe długie włosy i odrzuć je od siebie i zacznij lamentować po wysokich górach, gdyż Pan odepchnął i precz odrzucił pokolenie, które Go tak rozgniewało.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zetnij więc, wieniec twych włosów, rzuć go oraz podnieś żałobną pieśń na nagich szczytach! Gdyż WIEKUISTY wzgardził i opuścił ten ród, który Go gniewa.
12.EIB.BIBLIA.2016Ostrzyż swe włosy i wyrzuć je! I wznieś na nagich wzgórzach żałobną pieśń, gdyż PAN odrzucił, gdyż On odepchnął pokolenie, na które spadnie Jego gniew!