« Jer 9:24 Księga Jeremiasza 9:25 Jer 9:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto dni przychodzą, mówi Pan, a nawiedzę każdego, który ma obrzezany odrzezek.
2.GDAŃSKA.1881Oto dni idą, mówi Pan, w których nawiedzę każdego obrzezańca i nieobrzezańca:
3.GDAŃSKA.2017Oto nadchodzą dni, mówi PAN, w których nawiedzę każdego obrzezanego i nieobrzezanego;
4.CYLKOW(9:24) Oto dni nadchodzą, rzecze Wiekuisty, a nawiedzę każdego obrzezańca wybujałego.
5.KRUSZYŃSKI(9:24) Oto dni nadchodzą - rzecze Bóg, gdy ukarze każdego obrzezanego wraz z nieobrzezanym;
6.TYSIĄCL.WYD1«Oto nadchodzą dni — wyrocznia Jahwe — gdy nawiedzę wszystko, co nieobrzezane jest mimo obrzezania:
7.TYSIĄCL.WYD5Oto dni nadejdą - wyrocznia Pana - kiedy ześlę karę na wszystkich obrzezanych według ciała:
8.BRYTYJKA(9:24) Oto idą dni – mówi Pan – w których nawiedzę wszystkich nieobrzezanych mimo obrzezania.
9.POZNAŃSKA(9:24) Oto nadchodzą dni - to wyrok Jahwe - gdy nawiedzę wszystkich, którzy [tylko] ciała mają obrzezane:
10.WARSZ.PRASKAOto nadchodzą już dni – mówi Pan – kiedy to nawiedzą wszystkich, których ciała obrzezano:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:24) Oto nadchodzą dni mówi WIEKUISTY, a doświadczę każdego obrzezanego nieobrzezańca.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:24) Oto idą dni - oświadcza PAN - w których nawiedzę wszystkich obrzezanych tylko na ciele: