« Jer 9:2 Księga Jeremiasza 9:3 Jer 9:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I naciągnęli język swój jako łuk kłamstwa i nie prawdy: zmocnili się na ziemi; bo ze złości do złości wychodzili, a mnie nie poznali, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881I naciągają języka swego do kłamstwa jako łuku swego, zmocnili się na ziemi, ale nie ku prawdzie; bo ze złego w złe postępują, a mnie nie znają, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017I jak łuk napinają swój język do kłamstwa. Nie wzmocnili się prawdą na ziemi, bo od zła do zła przechodzą, a mnie nie znają, mówi PAN.
4.CYLKOW(9:2) I napinają język swój, niby łuk swój kłamliwy, a nie przez prawdę wzmogli się na ziemi; lecz od zdrożności do zdrożności postępują, a Mnie nie znają, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKI(9:2) Język swój, jako łuk, ku kłamstwu napięli, i nie we sprawiedliwości stali się możnymi w kraju, albowiem od przewrotności do przewrotności chodzili, a mnie nie znali. - Wyrocznia Boża.
6.TYSIĄCL.WYD1«Jak łuk napinają swoje języki, kłamstwem nie prawdą panoszą się w kraju. Z grzechu przechodzą w grzech, a mnie nie znają — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Niby łuk napinają swój język; kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju. Albowiem kroczą od przewrotności do przewrotności, a nie uznają Pana.
8.BRYTYJKA(9:2) Napinają swój język jak łuk, kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju, od jednego złego do drugiego przechodzą, mnie zaś nie znają – mówi Pan.
9.POZNAŃSKA(9:2) niby łuk - napinają swój język, oszustwem - nie prawdą - umocnili się w kraju. Bo od nieprawości przechodzą w nieprawość, a mnie nie znają - orzeka Jahwe.
10.WARSZ.PRASKANapinają swe języki jak łuki, rządzi w tym kraju nie prawda, lecz kłamstwo. Zaprawdę, od jednej zbrodni przechodzą do drugiej, a Pana wcale nie uznają.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:2) Napinają swój język, niby kłamliwy łuk; nie przez prawdę wzmocnili się na ziemi, bo od złego do złego uczynku postępują, a Mnie nie znają mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:2) Napinają swój język jak łuk, w kraju rządzi kłamstwo, nie prawda, niegodziwość goni niegodziwość, Mnie natomiast nie znają - oświadcza PAN.