« Jer 9:4 Księga Jeremiasza 9:5 Jer 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mąż z brata swego śmiać się będzie, a prawdy nie będą mówić; bo nauczyli język swój mówić kłamstwo, starali się, aby źle czynili.
2.GDAŃSKA.1881Każdy też bliźniego swego oszukuje, a prawdy nie mówi; naucza języka swego mówić kłamstwo, źle czyniąc ustawają
3.GDAŃSKA.2017Każdy też oszukuje swego bliźniego i nie mówi prawdy. Przyuczyli swój język do mówienia kłamstwa, męczą się, aby popełnić nieprawość.
4.CYLKOW(9:4) A jeden drugiego oszukuje, a prawdy nie mówią! przyzwyczaili język swój do prawienia fałszu, w przewrotności się wyczerpują.
5.KRUSZYŃSKI(9:4) Jeden drugiego oszukuje; i nie mówią prawdy; ćwiczą swój język, aby mówić kłamstwo; dążą, aby źle czynić.
6.TYSIĄCL.WYD1Wzajem się zwodzą i prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do kłamstwa; grzeszą, niezdolni są,
7.TYSIĄCL.WYD5Jeden zwodzi drugiego, nie mówiąc prawdy; przyzwyczaili swój język do kłamstwa, postępują przewrotnie, nie chcą
8.BRYTYJKA(9:4) Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić.
9.POZNAŃSKA(9:4) Jeden oszukuje drugiego, nie mówi prawdy; przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, działają przewrotnie, niezdolni
10.WARSZ.PRASKAKażdy zwodzi swojego bliźniego i nikt prawdy nie mówi nikomu, ich języki nawykły do kłamstwa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:4) Każdy oszukuje przyjaciela, a prawdy nie mówią! Przyzwyczaili swój język do mówienia fałszu i w przekrętach opadają z sił.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:4) Jeden oszukuje drugiego. Prawdy nie wyjawiają. Przyuczyli język do kłamstwa. Popełniają niegodziwość do zmęczenia!