« Jer 9:6 Księga Jeremiasza 9:7 Jer 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto mówi Pan zastępów: Oto Ja spławię i spróbuję ich; bo cóż innego mam czynić od oblicza córki ludu mego?
2.GDAŃSKA.1881A przetoż tak mówi Pan zastępów: Oto Ja pławiąc ich próbowałem ich; jakoż się tedy już mam obchodzić z córką ludu mego?
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN zastępów: Oto przetopię ich i wypróbuję; jak bowiem mam postąpić z córką mego ludu?
4.CYLKOW(9:6) Przeto wyrzekł tak Wiekuisty zastępów: Oto wyprobuję ich i doświadczę, bo cóż mi innego począć wobec córki ludu Mojego?
5.KRUSZYŃSKI(9:6) Oto dlatego mówi Bóg zastępów: oto zanurzam ich w tyglu, aby doświadczyć, albowiem cóż oni czynią wobec córki Judu mego?
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego tak rzecze Jahwe Zastępów: «Wytopię ich oto i wypróbuję, albowiem jakżeż mam sobie postąpić z powodu złości Córy mego ludu?
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego to mówi Pan Zastępów: Oto ich wypróbuję, przetapiając w tyglu. Bo jak [inaczej] mogę postąpić wobec Córy mojego ludu?
8.BRYTYJKA(9:6) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić wobec złości córki mojego ludu?
9.POZNAŃSKA(9:6) Dlatego tak mówi Jahwe Zastępów: - Oto Ja przetopię ich [w ogniu] i wypróbuję. Bo jak mam [inaczej] postąpić z Córą mego ludu?
10.WARSZ.PRASKADlatego tak oto mówi Pan Zastępów: Przetopię ich i wypróbuję w tyglu, bo jak inaczej postąpić z Córą mojego ludu?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:6) Dlatego tak powiedział WIEKUISTY Zastępów: Oto wypróbuję ich i doświadczę, bo co mam innego uczynić względem córki Mojego ludu?
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:6) Dlatego tak mówi PAN Zastępów: Oto Ja wytopię i wypróbuję ich, bo jak inaczej mam postąpić wobec niegodziwości córki mojego ludu?