« Jer 9:7 Księga Jeremiasza 9:8 Jer 9:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strzała raniąca język ich, zdradę mówił: usty swemi pokój z przyjacielem swym mówi, a jiotajemnie zakłada nań sidła.
2.GDAŃSKA.1881Strzałą śmiertelną jest język ich, zdradę mówi; usty swemi o pokoju z przyjacielem swym mówi, ale w sercu swem zakłada nań sidła swoje.
3.GDAŃSKA.2017Ich język jest śmiercionośną strzałą, wypowiada oszustwa. Jeden mówi ustami o pokoju ze swym przyjacielem, ale w sercu zastawia na niego sidła.
4.CYLKOW(9:7) Strzałą wyostrzoną jest język ich, obłudę prawi; usty swemi uprzejmie rozmawia z bliźnim, ale we wnętrzu zastawia sidła swoje.
5.KRUSZYŃSKI(9:7) Strzałą śmiercionośną ich język; kłamstwo wypowiadają ustami swemi; mówią bliźniemu swemu: "Pokój", a w sercu swojem stawiają zasadzkę.
6.TYSIĄCL.WYD1Zabójczą strzałą ich język, fałsz mówi; ustami mówi się z bliźnim przyjaźnie, a w sercu chowa się podstęp.
7.TYSIĄCL.WYD5Ich język jest śmiercionośną strzałą, słowa z ich ust są oszustwem. Jeden do drugiego mówi: Pokój, a w sercu przygotowuje mu podstęp.
8.BRYTYJKA(9:7) Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę.
9.POZNAŃSKA(9:7) Język ich jest śmiercionośną strzałą, słowa ich ust są fałszem; mówią bliźniemu swemu: "Pokój!", ale w swym wnętrzu knują zasadzkę.
10.WARSZ.PRASKAJęzyk ich – to zatruta strzała, słowa ich ust – to same oszustwa. Życzą wprawdzie swym bliźnim pokoju, ale skrycie gotują na nich zasadzkę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:7) Ich język jest wyostrzoną strzałą, plecie obłudę; swymi ustami uprzejmie rozmawia z bliźnim, lecz we wnętrzu zastawia swoje sidła.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:7) Ich język to zabójcza strzała, ich usta mówią kłamstwa. Z bliźnimi mówią o pokoju, lecz w środku knują zdradę.