« Lam 1:10 Księga Lamentacji 1:11 Lam 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923KAPH. Wszystek lud jego wzdychający i szukający chleba, wydali wszystkie drogie rzeczy za jadło, na posilenie dusze. Wejrzyj, Panie! a obacz, żem się stało podłem.
2.GDAŃSKA.1881Wszystek lud jej wzdychając chleba szuka, daje kosztowne rzeczy swoje za pokarm ku posileniu duszy. Wejrzyj, Panie! a obacz; bom znieważona.
3.GDAŃSKA.2017Cały jej lud wzdycha i szuka chleba, daje swoje kosztowności za pokarm, aby posilić duszę. Spójrz, PANIE, i zobacz, że zostałam znieważona.
4.CYLKOWWszyscy jej mieszkańcy jęczą, poszukują chleba; oddają kosztowności swe za strawę, aby duszę posilić. Wejrz Wiekuisty, a zobacz jakom poniżona!
5.KRUSZYŃSKIKaf. Wszystek lud jej jęczy, szukając chleba; dają klejnoty swoje za pokarm, aby zachować życie. Spojrzyj, Boże i rozważ jak jestem lekceważona!
6.TYSIĄCL.WYD5{Kaf} Jęczy cały jej lud, szukając chleba, na żywność swoje skarby wydali, by odzyskać siły: Wejrzyj, przypatrz się, Panie, jak mnie znieważono.
7.BRYTYJKACały jego lud jęczy, szukając chleba; swoje kosztowności oddaje za pokarm, aby zachować życie. Wejrzyj, Panie, i patrz, jak jestem wzgardzone!
8.POZNAŃSKAKażdy z jej ludu wzdycha, szukając chleba. Kosztowności swe dają za żywność dla ratowania życia. Spójrz, Jahwe, a zobacz: tak zostałam wzgardzona!
9.WARSZ.PRASKA[Kaf] Wszyscy jej mieszkańcy jęczą i żądają choć kawałka chleba. Chcąc się pożywić, wydają swe skarby, aby tylko zachować życie. O Panie, spojrzyj, zechciej zobaczyć, jak bardzo jestem zhańbiona.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jęczą wszyscy jej mieszkańcy i poszukują chleba; oddają swe kosztowności za strawę, aby posilić duszę. Spójrz WIEKUISTY i zobacz, jak jestem poniżona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCały jej lud jęczy, poszukując chleba. Ludzie oddają skarby dla zachowania życia: Wejrzyj, PANIE, i zobacz, jakiej doznaję pogardy.