« Lam 1:16 Księga Lamentacji 1:17 Lam 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923PE. Rozciągnęło Syon ręce swe, niemasz, ktoby je cieszył: rozkazał Pan przeciw Jakóbowi około niego nieprzyjaciołom jego: stało się Jeruzalem jako splugawiona miesiącami między nimi.
2.GDAŃSKA.1881Rozciąga córka Sydońska ręce swoje, nie ma, ktoby ją cieszył; wzbudził Pan na Jakóba zewsząd w około nieprzyjaciół jego; córka Jeruzalemska jest między nimi, niby dla nieczystości oddalona.
3.GDAŃSKA.2017Syjon wyciąga swoje ręce, nie ma nikogo, kto by go pocieszył. PAN pobudził dokoła Jakuba jego wrogów; Jerozolima jest wśród nich jak kobieta oddalona z powodu jej nieczystości.
4.CYLKOWWyciąga Cyon ręce swoje, niemasz ktoby je cieszył. Powołał Wiekuisty przeciw Jakóbowi ciemięzców jego dokoła; obróciła się Jerozolima w ohydę wpośród nich.
5.KRUSZYŃSKIPe. Wyciągnął Sjon ręce swoje, niemasz, ktoby go pocieszył. Bóg dopuścił na Jakóba że otoczyli go wrogowie jego. Stała się Jerozolima w pośrodku nich jakby nieczystością.
6.TYSIĄCL.WYD5{Pe} Wyciągnął Syjon swe ręce - nikt go nie pociesza; Pan nasłał na Jakuba sąsiadów ciemięzców. Stała się Jerozolima ohydą w ich rękach.
7.BRYTYJKASyjon wyciąga ręce, lecz nie ma pocieszyciela; Pan wezwał przeciwko Jakubowi jego wrogich sąsiadów; Jeruzalem stało się wśród nich nieczyste.
8.POZNAŃSKAPocieszyciela brak Syjonowi, więc wyciąga ręce. Jahwe nasłał przeciw Jakubowi jego sąsiadów, ciemięzców. Jeruzalem się stało pośród nich odrazą.
9.WARSZ.PRASKA[Pe] Syjon wyciąga swe ręce, lecz nie ma nikogo, kto by go pocieszył. Ku udręczeniu Jakuba posłał Pan jego sąsiadów i stała się Jerozolima pod nimi miejscem prawdziwej odrazy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cyon wyciąga swoje ręce, lecz nie ma kto by je cieszył. Dokoła, przeciwko Jakóbowi, WIEKUISTY powołał jego ciemięzców; pośród nich, Jeruszalaim zamieniła się w ohydę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSyjon wyciąga ręce - brak mu pocieszenia! PAN rozkazał wrogom, by otoczyli Jakuba! A dla nich Jerozolima była jak zwykły brud.