« Lam 1:18 Księga Lamentacji 1:19 Lam 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923KOPH. Wołałom przyjaciół moich, oni mię zdradzili, kapłani moi i starcy moi w mieście zginęli; bo szukali jadła sobie, aby posilili dusze swoje.
2.GDAŃSKA.1881Wołałam na przyjaciół moich, oni mię zdradzili; kapłani moi i starcy moi w mieście zginęli, szukając sobie pokarmu, aby posilili duszę swoję.
3.GDAŃSKA.2017Wołałam do moich kochanków, lecz oni mnie zdradzili. Moi kapłani i starcy zginęli w mieście, kiedy szukali pokarmu dla siebie, aby posilić swoją duszę.
4.CYLKOWWzywałem zalotników moich, ale zdradzili mnie. Kapłani i starsi moi zamierali w mieście, gdy szukali strawy, aby posilić duszę swoję.
5.KRUSZYŃSKIKof. Przywołałam miłośników moich, przecz oni mnie oszukali! Kapłani moi i starsi w mieście pomarli w poszukiwaniu pożywienia, aby ratować swoje życie.
6.TYSIĄCL.WYD5{Kof} Wzywałam swoich przyjaciół, a oni mnie zdradzili; moi kapłani i starsi zginęli w mieście, kiedy szukali żywności, by życie ratować.
7.BRYTYJKAWołałom na moich kochanków, lecz oni mnie zdradzili. Moi kapłani i moi starsi zginęli w mieście, szukając żywności, ale nie znaleźli.
8.POZNAŃSKAKochanków moich wzywałam, lecz ci mnie zdradzili. Kapłani moi i starsi wyginęli w Mieście, gdy szukali pokarmu dla siebie celem ratowania życia.
9.WARSZ.PRASKA[Kof] Wzywałam na pomoc przyjaciół, lecz oni mnie zdradzili. Moi kapłani i starsi wszyscy polegli w mieście, kiedy jedzenia szukali, by uratować swe życie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wzywałam mych zalotników, ale mnie zdradzili. Moi kapłani i starsi umierali w mieście, kiedy szukali strawy, aby posilić swoją duszę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWołałam moich kochanków, lecz oni mnie zdradzili! Moi kapłani i starsi poumierali w mieście! Tak, szukali chleba, aby zachować życie.