« Lam 1:20 Księga Lamentacji 1:21 Lam 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923SZYN. Usłyszeli, że ja wzdycham, a niemasz, ktoby mię pocieszył: wszyscy nieprzyjaciele moi usłyszeli złe moje, weselili się, żeś ty uczynił: przywiodłeś dzień pociechy, a będą mnie podobni.
2.GDAŃSKA.1881Słysząć, że ja wzdycham, ale niemasz, ktoby mię pocieszył; wszyscy nieprzyjaciele moi słysząc o nieszczęściu mojem weselą się, żeś ty to uczynił, a przywiodłeś dzień przedtem ogłoszony; aleć będą mnie podobni.
3.GDAŃSKA.2017Słyszą, że wzdycham, ale nie ma nikogo, kto by mnie pocieszył; wszyscy moi wrogowie słyszeli o moim nieszczęściu i cieszą się, że to uczyniłeś. Sprowadzasz dzień, który zapowiedziałeś, a staną się podobni do mnie.
4.CYLKOWSłyszeli jakom jęczał, ale nie było ktoby mnie pocieszył; wszyscy przyjaciele moi usłyszeli o nieszczęściu mojem, uradowali się, żeś to Sam uczynił. Sprowadzisz dzień, któryś zapowiedział, a wtedy do mnie będą podobni.
5.KRUSZYŃSKISzin. Słyszą, jak ja jęczę, niemasz dla mnie pocieszyciela! Wszyscy wrogowie moi, słysząc o mej niedoli, cieszą się, żeś Ty to uczynił. Nadejdzie dzień, któryś ogłosił, a stanie się im to, co mnie!
6.TYSIĄCL.WYD5{Szin} Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza; wszyscy wrogowie na wieść o nieszczęściu cieszą się, żeś Ty to uczynił. Sprowadź dzień zapowiedziany, by los mój ich spotkał.
7.BRYTYJKASłychać jak jęczę, lecz pocieszyciela nie ma. Wszyscy moi nieprzyjaciele, słysząc o mojej niedoli, cieszą się, że to Ty uczyniłeś. Sprowadź dzień, który zapowiedziałeś! Niech im się stanie tak, jak mnie!
8.POZNAŃSKASłyszą moje jęki, nie ma nikogo, kto by mię pocieszył. (Wszyscy moi nieprzyjaciele) słyszą o mojej klęsce, cieszą się, żeś [to] uczynił. Przywiedź dzień, któryś zapowiedział, niech stanie się z nimi podobnie jak ze mną!
9.WARSZ.PRASKA[Szin] Posłuchaj, jak wzdycham boleśnie, a nie ma nikogo, kto by mnie pocieszył. Wrogowie moi na wieść o mym nieszczęściu ucieszyli się bardzo, żeś mi tak uczynił. Niech i na nich przyjdzie Twój dzień zapowiedziany, niech ich też to samo, co i mnie, spotka.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszeli jak jęczałam, lecz nie było nikogo, kto by mnie pocieszył; wszyscy moi przyjaciele usłyszeli o moim nieszczęściu oraz się uradowali, że Sam to uczyniłeś. Sprowadzisz dzień, który zapowiedziałeś, a wtedy będą podobni do mnie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłyszeli mnie, że jęczę, bo brak mi pocieszenia, i cieszyli się moi wrogowie, że sprowadziłeś na mnie nieszczęście - nadszedł dzień zapowiadany. Niech im się stanie, jak mnie!