« Lam 1:5 Księga Lamentacji 1:6 Lam 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923VAU. I odstąpiła od córki Syońskiéj wszystka ozdoba jéj, stały się książęta jéj jako barani nie najdujący paszy, i poszli bez siły przed obliczem goniącego.
2.GDAŃSKA.1881A tak odjęta jest od córki Syońskiej wszystka ozdoba jej; książęta jej stały się jako jelenie nie znajdujący paszy, i uchodzą bez siły przed tym, który je goni.
3.GDAŃSKA.2017A tak odjęte zostało od córki Syjonu całe jej dostojeństwo. Jej książęta stali się jak jelenie, które nie znajdują pastwiska, i uchodzą bez siły przed tym, który je ściga.
4.CYLKOWI tak odstąpiła od córy Cyonu wszystka jej wspaniałość. Książęta jej podobni do jeleni, które nie znalazły paszy, a szli bezsilni przed poganiaczem.
5.KRUSZYŃSKIWaw. Odeszła od córki sjońskiej wszelka jej chwała. Książęta jej jako jelenie nie znajdujące paszy i uchodzące bez siły wobec ścigającego.
6.TYSIĄCL.WYD5{Waw} Opuściło Córę Syjonu całe jej dostojeństwo; przywódcy jej niby jelenie, co paszy nie mają i bez sił uchodzą przed ścigającym.
7.BRYTYJKAOdjęta jest córce Syjońskiej cała jej chwała, jej książęta są jak jelenie, które nie znalazły paszy i uchodzą bez siły przed tym, który je goni.
8.POZNAŃSKAWydarto Córce Syjonu całe jej dostojeństwo. Książęta jej podobni do jeleni nie znajdujących pastwiska. Uchodzą bezsilni przed ścigającym.
9.WARSZ.PRASKA[Waw] I nie ma już wokół Córy Syjonu całego jej kiedyś tak wielkiego przepychu. Jej książęta są jak jelenie, co nie mają gdzie się pożywić. Bezsilnie wloką się przed siebie popędzani przez swych prześladowców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak odeszła od córy Cyonu cała jej wspaniałość. Jej przywódcy podobni są do jeleni, co nie znalazły paszy; zatem bezsilni szli przed poganiaczem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCały splendor odstąpił od córki Syjonu. Jej książęta stali się jak jelenie: nie znaleźli pastwiska i uchodzą, bezsilni, przed tropicielem.