« Lam 2:11 Księga Lamentacji 2:12 Lam 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923LAMED. Matkom swym mówiły: Gdzie jest pszenica i wino? gdy mdleli jako zranieni na ulicach miejskich, gdy wypuszczały dusze swe na łonie matek swych.
2.GDAŃSKA.1881Matkom swoim mówią: Gdzież jest zboże i wino? Gdy mdleją jako zranieni po ulicach miasta, i wypuszczają duszę swoję na łonie matek swych.
3.GDAŃSKA.2017Mówią swoim matkom: Gdzie jest zboże i wino? – gdy mdleją jak zranieni na ulicach miasta i oddają swoją duszę na łonie swoich matek.
4.CYLKOWDo matek swych wołały: gdzie zboże i moszcz? gdy mdlały niby ranni po ulicach miasta, a wyzionęły ducha swego na łonie swych matek.
5.KRUSZYŃSKILamed. Mówią do matek swoich: "Gdzież chleb i wino?" Padają jak mieczem uderzone na ulicach miasta Życie ich uchodzi na łonach swych matek.
6.TYSIĄCL.WYD5{Lamed} Do matek swoich mówiły: Gdzie jedzenie <i wino>? Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek.
7.BRYTYJKAMówią do swoich matek: Gdzie jest chleb i moszcz winny, gdy na ulicach miasta mdleją jak śmiertelnie ranni, gdy wyziewają ducha na łonach swych matek?
8.POZNAŃSKALamentują przy swoich matkach: "Gdzie jest chleb (i wino)?" - mdlejąc jak ranni na ulicach Miasta, oddając ducha na łonie swych matek.
9.WARSZ.PRASKA[Lamed] Gdy do matek swoich mówiły: A gdzie jest chleb i wino? A potem wyczerpane padały na placach miejskich i uchodziło z nich życie na łonach ich własnych matek.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wołały do swoich matek: Gdzie jest zboże i moszcz? Niby ranne, mdlały na ulicach miasta i wyzionęły ducha na łonie swoich matek.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPytały swe matki o jedzenie i picie, gdy mdlały jak śmiertelnie ranni na ulicach miasta, gdy na łonach matek uchodziła z nich dusza.