« Lam 5:12 Księga Lamentacji 5:13 Lam 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Młodzieńców na psotę używali, a pacholęta pode drwy legli.
2.GDAŃSKA.1881Młodzięców do żarn biorą, a młodzieniaszkowie po drwami padają.
3.GDAŃSKA.2017Młodzieńców wzięli do młócenia, dzieci padały pod ciężarem drewna.
4.CYLKOWMłodzieńców do żaren wlokli, a chłopięta pod drwami upadały.
5.KRUSZYŃSKIMłodzieńcy żarna dźwigają, a chłopcy chwieją się obciążeni drzewem.
6.TYSIĄCL.WYD5Młodzieńcy młyn obracali, chwiali się chłopcy pod drewnem.
7.BRYTYJKAMłodzieńcy musieli nosić kamienie młyńskie, a chłopcy potykali się pod ciężarem drew.
8.POZNAŃSKAMłodzieńcy dźwigają żarna, chłopięta słaniają się pod [ciężarem] drzewa.
9.WARSZ.PRASKAMłodzi musieli obracać żarna, pod ciężarem drzewa upadali chłopcy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Młodzieńców wlekli do żaren, a chłopcy upadali pod drwami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMłodzi nosili kamienie młyńskie, a chłopcy potykali się pod ciężarem drewna.