« Eze 11:1 Księga Ezechiela 11:2 Eze 11:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do mnie: Synu człowieczy! ci są mężowie, którzy myślą nieprawość, a radzą złą radę w mieście tem,
2.GDAŃSKA.1881Tedy mi rzekł: Synu człowieczy! onić to są mężowie, którzy zamyślają o nieprawości, a radzą złą radę w tem mieście,
3.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział mi: Synu człowieczy, to są mężczyźni, którzy obmyślają nieprawość i dają złe rady w tym mieście;
4.CYLKOWTedy rzekł do mnie: Synu człowieczy, oto mężowie, którzy knują zło, a układają plany niegodziwe w mieście tém.
5.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do mnie [Pan]: Synu człowieczy, oto mężowie, w których myślach jest zło i którzy w tym mieście szerzą złe rady.
6.BRYTYJKAA Pan rzekł do mnie: Synu człowieczy! To są mężowie, którzy w tym mieście knują zło i udzielają złej rady.
7.POZNAŃSKAI oznajmił mi: - Synu człowieczy, to są ci mężowie, którzy knują nieprawość i dają złe rady w tym mieście.
8.WARSZ.PRASKAI powiedział do mnie: Synu człowieczy, oto mężowie, którzy zamierzają ściągnąć nieszczęście na miasto i mają względem niego złe plany.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy do mnie powiedział: Synu człowieka! Oto mężowie, którzy knują zło oraz układają niegodziwe plany w tym mieście.
10.EIB.BIBLIA.2016Synu człowieczy! - zwrócił się do mnie. - Ci ludzie knują nieprawość. Udzielają oni w tym mieście niegodziwych rad!