« Eze 14:12 Księga Ezechiela 14:13 Eze 14:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! ziemia gdy zgrzeszy przeciwko mnie, że występując występuje, wyciągnę rękę moję na nię i złamię laskę chleba jéj i wpuszczę na nię głód i wybiję z niéj człowieka i bydlę.
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! gdyby ziemia zgrzeszyła przeciwko mnie, dopuszczając się przestępstwa, tedy jeźlibym wyciągnął rękę moję na nią, a złamałbym jej łaskę chleba, i posłałbym na nią głód, i wytraciłbym z niej ludzi i zwierzęta;
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, jeśli ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, niezmiernie dopuszczając się przestępstwa, wtedy wyciągnę na nią swą rękę, zniszczę jej zapas chleba, ześlę na nią głód i wytracę z niej ludzi i zwierzęta.
4.CYLKOWSynu człowieczy, gdyby jaka ziemia zgrzeszyła przedemną, dopuszczając się przeniewierstwa, a wyciągnąłbym rękę Moję przeciw niej, abym złamał jej podporę chleba i nasłał na nią głód, a wytępił z niej ludzi i zwierzęta.
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, gdyby jakiś kraj zgrzeszył przeciwko Mnie niewiernością i gdybym wówczas wyciągnął rękę przeciwko niemu, i złamał mu podporę chleba, zesłał głód, wyniszczył ludzi i zwierzęta,
6.BRYTYJKASynu człowieczy! Jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności i Ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu, i uszczuplę jego zapasy chleba, i ześlę na niego głód, i wytracę z niego ludzi i bydło,
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, gdy kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, wyciągnę rękę moją przeciw niemu. Złamię mu laskę chleba i ześlę nań głód, wygubię w nim ludzi i zwierzęta.
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, gdy jakiś kraj zgrzeszy przeciwko Mnie i nie zechce Mi być posłuszny, Ja wyciągnę na ten kraj moją prawicę, pozbawię go zapasów chleba i spadnie nań klęska głodu, tak że wyginą ludzie i zwierzęta.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! Gdyby przede Mną zgrzeszyła jakaś ziemia, dopuszczając się przeniewierstwa, a Ja wyciągnę przeciw niej Moją rękę, by złamać jej podporę chleba i nasłać na nią głód, aby wytępić z niej ludzi i zwierzęta;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynu człowieczy! Jeśli jakiś kraj zgrzeszy przeciwko Mnie, dopuszczając się wiarołomstwa, a Ja wyciągnę swą rękę przeciw niemu, odbiorę mu zapasy chleba, ześlę na niego głód, zacznę tępić ludzi i bydło,