« Eze 14:8 Księga Ezechiela 14:9 Eze 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I prorok, gdyby zbłądził, a powiedział słowo, Ja Pan zwiodłem proroka onego i wyciągnę rękę moję nań i wygładzę go z pośrodku ludu mego Izraelskiego.
2.GDAŃSKA.1881A gdyby się prorok dał zwieść, aby mówił słowo, Ja Pan zwiodłem proroka onego, i wyciągnę nań rękę swoję, i wygładzę go z pośrodku ludu mego Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, ja, PAN, zwiodłem tego proroka. Wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela.
4.CYLKOWProrok też gdyby się dał skusić i wyrzekłby słowo, Ja Wiekuisty skusiłem proroka tego, i wyciągnę nań rękę Moję, i zgładzę go z pośród ludu mojego israelskiego.
5.TYSIĄCL.WYD5A gdyby prorok dał się zwieść i przemawiał - to Ja, Pan, zwiodłem tego proroka. Wyciągnę rękę przeciwko niemu i zgładzę go spośród ludu mego izraelskiego.
6.BRYTYJKAA jeżeli prorok da się omamić i wypowie słowo – to Ja, Pan, omamiłem owego proroka, Ja też wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i zgładzę go spośród mojego ludu izraelskiego.
7.POZNAŃSKAGdy prorok da się uwieść i wygłosi słowo - Ja, Jahwe, dopuściłem, aby mówił ten prorok. Wyciągnę rękę przeciw niemu i usunę go spośród mojego ludu izraelskiego.
8.WARSZ.PRASKAGdyby prorok dał się jednak zwieść i począł coś mówić [od siebie], wtedy Ja, Pan, sprawię zawód temu prorokowi: Wyciągnę przeciwko niemu moją prawicę i zgładzę go na oczach całego ludu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także prorok, gdyby dał się skusić i wypowiedział słowo, to Ja, WIEKUISTY, zmyliłem tego proroka – wyciągnę na niego Moją rękę oraz zgładzę go spośród Mojego israelskiego ludu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli jakiś prorok da się namówić i zacznie udzielać rad, to Ja, PAN, ukarzę go za to. Wyciągnę swoją rękę przeciw niemu i usunę go spośród mego ludu Izraela.