« Eze 16:20 Księga Ezechiela 16:21 Eze 16:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ofiarowałaś syny moje i dałaś im, poświącając je.
2.GDAŃSKA.1881Do tego i synóweś moich zabijała, a dawałaś ich, aby ich przenoszono przez ogień im kwoli.
3.GDAŃSKA.2017Zabijałaś przecież moje dzieci i oddawałaś je, aby przenoszono je przez ogień dla bożków.
4.CYLKOWŻeś i dzieci Moje zarzynała i ofiarowała, przeprowadzając je przez ogień dla nich?
5.TYSIĄCL.WYD5Zabijałaś przecież synów moich i paląc ich, składałaś im w ofierze.
6.BRYTYJKAŻe moje dzieci zatrzymałaś i oddawałaś je na spalenie w ogniu?
7.POZNAŃSKAOfiarowałaś moich synów i na cześć [bożków] przeprowadzałaś ich [przez ogień].
8.WARSZ.PRASKACzy musiałaś zabijać moich synów i spalać ich w ogniu jako ofiarę dla nich?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że i Me dzieci zarzynałaś oraz ofiarowałaś, przeprowadzając je dla nich przez ogień?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZabijałaś jeszcze moich synów. Zezwalałaś, by ich przeprowadzano do nich [przez ogień]!