« Eze 16:22 Księga Ezechiela 16:23 Eze 16:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się po wszystkiéj złości twojéj: (biada, biada tobie! mówi Pan Bóg.)
2.GDAŃSKA.1881Nadto mimo wszystkich onych złości twoich (Biada, biada tobie! mówi panujący Pan.)
3.GDAŃSKA.2017A po całej twojej niegodziwości (biada, biada tobie! – mówi Pan BóG);
4.CYLKOWI stało się po tej całej niecności twojej - biada ci, biada! rzecze Pan, Wiekuisty,
5.TYSIĄCL.WYD5A po tych wszystkich złościach twoich - biada, o biada tobie! - wyrocznia Pana Boga -
6.BRYTYJKAA po tej całej twojej złośliwości – biada, biada ci – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAStało się po całej twojej złośliwości - biada, biada ci, wyrocznia Pana, Jahwe -
8.WARSZ.PRASKAA po tych wszystkich niegodziwościach – ach, biada tobie, biada! – wyrocznia Pana Boga –
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc po tej całej twej niecności, stało się, że Pan, WIEKUISTY, mówi: Biada ci, biada!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPoza całą tą niegodziwością - O, biada, biada ci! oświadcza Wszechmocny PAN -