« Eze 17:12 Księga Ezechiela 17:13 Eze 17:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I weźmie z nasienia królestwa i postanowi z niem przymierze, i weźmie od niego przysięgę; lecz i mocne ziemie zabierze,
2.GDAŃSKA.1881Wziął też z nasienia królewskiego, a uczyniwszy z nim przymierze, zawiązał go przysięgą, i mocnych z onej ziemi zabrał,
3.GDAŃSKA.2017Wziął też jednego z potomków króla, zawarł z nim przymierze i związał go przysięgą. Zabrał też możnych tej ziemi;
4.CYLKOWI wziął jednego z rodu królewskiego, i zawarł z nim umowę, i związał go przysięgą; wszakże możnych onej ziemi zabrał.
5.TYSIĄCL.WYD5Wziął następnie jednego z potomków królewskich, zawarł z nim przymierze i przysięgą go związał, a co znaczniejszych uprowadził z kraju,
6.BRYTYJKAPotem wziął jednego z rodziny królewskiej, zawarł z nim przymierze i zobowiązał przysięgą, lecz możnych kraju zabrał z sobą,
7.POZNAŃSKAWziął następnie [członka] rodu królewskiego, zawarł z nim układ i związał go przysięgą. Przedniejszych zaś kraju uprowadził,
8.WARSZ.PRASKAPotem zwrócił się do męża z królewskiego rodu i zawarł z nim przymierze, zmuszając go do złożenia przysięgi [wierności], a co znaczniejszych mieszkańców kraju zatrzymał w więzieniu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wziął jednego z królewskiego rodu, zawarł z nim umowę i związał przysięgą; lecz zabrał możnych owej ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wziął jednego z potomków królewskich, zawarł z nim przymierze, zobowiązał przysięgą - zabrał przy tym przywódców tej ziemi -