« Eze 17:4 Księga Ezechiela 17:5 Eze 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wziął nasienia ziemie i włożył je w ziemię za nasienie, aby umocnił korzenie nad wodami wielkiemi, na wierzchu położył je.
2.GDAŃSKA.1881Wziął też nasienia onej ziemi, a wsadził je na polu urodzajnem, a wsadził je bardzo ostrożnie przy wodach wielkich;
3.GDAŃSKA.2017Wziął też nasienie tej ziemi i zasadził na urodzajnym polu; umieścił je nad wielkimi wodami jak wierzbę.
4.CYLKOWPoczem wziął jeden z szczepów kraju i zasadził go na polu urodzajném, przywiódł go nad wody obfite, niby wierzbinę zasadził go.
5.TYSIĄCL.WYD5Następnie wziął szczep z tego kraju i zasadził na roli urodzajnej, i umieścił go nad obfitymi wodami, i zasadził jak wierzbę,
6.BRYTYJKAPotem wziął z tej ziemi latorośl i zasadził ją na urodzajnym polu, umieścił ją w szuwarach nadbrzeżnych, jako latorośl nad obfitymi wodami,
7.POZNAŃSKA[Potem] wziął nasiona [swego] kraju i rzucił je na pole zasiewu nad obfitymi wodami, [jak] wierzbę je zasadził.
8.WARSZ.PRASKAWziął też jedną odrośl z tej ziemi i zasadził na urodzajnym polu. Zasadził ją tam, gdzie dużo wody, zasadził ją nad brzegiem rzeki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wziął jeden ze szczepów kraju i zasadził go na urodzajnym polu; przyprowadził go nad obfite wody oraz zasadził jak wierzbę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWziął też jedno z ziaren tej ziemi, umieścił je na polu uprawnym, wziął je nad wielkie wody i zasadził niczym wierzbę.