« Eze 23:42 Księga Ezechiela 23:43 Eze 23:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówiłem onéj, która wytarta jest w cudzołóstwiech: Teraz będzie rozpustę płodziła w wszeteczeństwie swojem téż i ta.
2.GDAŃSKA.1881A chociażem przymawiał onej cudzołożnicy zastarzałej, a iż oni raz z jedną, raz z drugą nierząd płodzą,
3.GDAŃSKA.2017I powiedziałem do tej cudzołożnicy zestarzałej: Czy oni będą uprawiać nierząd z nią, a ona z nimi?
4.CYLKOWI rzekłem: U zawiędłej jeszcze wszeteczeństwo! Teraz właśnie rozpuści się rozpusta jej - i tak stało się.
5.TYSIĄCL.WYD5I tak sobie mawiałem: Ze zniszczoną przez cudzołóstwo uprawiają teraz nierząd
6.BRYTYJKAI pomyślałem: W taki sposób cudzołożyli; jak z nierządnicą uprawiali nierząd.
7.POZNAŃSKAPowiedziałem: W ten sposób łamała wierność i cudzołożyła jak nierządnice.
8.WARSZ.PRASKAA Ja myślałem sobie wtedy: Oto, jak łamią małżeńskie przysięgi. Oddają się rozpuście jak zwykłe nierządnice.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedziałem: U tej zwiędłej, jeszcze dzieje się wszeteczeństwo! Właśnie teraz rozniesie się jej rozpusta – i tak się stało.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI pomyślałem sobie o zużytej cudzołóstwem: Czy będą teraz uprawiać z nią bezwstydnie nierząd?