« Eze 23:44 Księga Ezechiela 23:45 Eze 23:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak mężowie sprawiedliwi są: ci je osądzą sądem cudzołożnic i sądem wylewających krew; bo są cudzołożnice, a krew w ręku ich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż sprawiedliwi mężowie, ci je osądzą sądem cudzołożnic, i sądem wylewających krew, przeto, że cudzołożyły, a krew jest na rękach ich.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego mężowie sprawiedliwi będą je sądzić, jak się sądzi cudzołożnice i jak się sądzi przelewających krew, gdyż one są cudzołożnicami, a krew jest na ich rękach.
4.CYLKOWAle mężowie prawi, oni sądzić je będą podług prawa wiarołomnych i podług prawa morderczyń; bo wiarołomne są, a krew na ręku ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Ale mężowie sprawiedliwi będą je sądzić tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie, bo one są cudzołożnicami, a krew jest na ich rękach.
6.BRYTYJKALecz sprawiedliwi mężowie będą je sądzić według prawa dotyczącego cudzołożnic i morderczyń; gdyż są cudzołożnicami i krew jest na ich rękach.
7.POZNAŃSKASprawiedliwi mężowie będą je sądzili według ustaw przeciw cudzołożnicom i wyroków na tych, którzy krew rozlewają, bo są one nierządnicami i krew jest na ich rękach.
8.WARSZ.PRASKAAle znajdą się mężowie sprawiedliwi, którzy według swojego prawa będą je sądzić, tak jak sądzi się wiarołomne małżonki i morderczynie. Bo sprzeniewierzyły się przysiędze małżeńskiej, a ręce ich lepkie są od krwi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale prawi mężowie, oni ją będą sądzić na podstawie prawa wiarołomnych i według prawa morderczyń; bowiem są wiarołomne, a na ich ręce jest krew.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz osądzą je ludzie sprawiedliwi według prawa dla cudzołożnic i morderczyń, gdyż są cudzołożnicami i mają na rękach krew.