« Eze 27:1 Księga Ezechiela 27:2 Eze 27:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak ty, synu człowieczy! weźmij nad Tyrem narzekanie,
2.GDAŃSKA.1881A ty, synu człowieczy! podnieś nad Tyrem lament,
3.GDAŃSKA.2017A ty, synu człowieczy, podnieś lament nad Tyrem;
4.CYLKOWTy zaś, synu człowieczy, podniesiesz nad Corem pieśń żałobną,
5.TYSIĄCL.WYD5A ty, synu człowieczy, podnieś lament nad Tyrem
6.BRYTYJKAA ty, synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad Tyrem,
7.POZNAŃSKA- Ty tedy, synu człowieczy, podnieś lament nad Tyrem
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, zacznij lamentować nad Tyrem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ty, synu człowieka, podniesiesz żałobną pieśń nad Corem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZanuć, synu człowieczy, pieśń żałobną nad Tyrem.