« Eze 27:2 Księga Ezechiela 27:3 Eze 27:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeczesz Tyrowi, który mieszka na wejściu morskiem, kupiectwu narodów, do wysep mnogich: To mówi Pan Bóg: O Tyrze! tyś mówił: Jam jest doskonałéj piękności,
2.GDAŃSKA.1881A rzecz do Tyru, który leży nad portami morskiemi i handluje z narodami na wielu wyspach: Tak mówi panujący Pan: O Tyrze! tyś mówił: Jam jest doskonały w piękności.
3.GDAŃSKA.2017I powiedz Tyrowi, który leży u wejścia do morza i prowadzi handel z narodami na wielu wyspach: Tak mówi Pan BóG: Tyrze, ty powiedziałeś: Ja jestem doskonały w swojej piękności.
4.CYLKOWI powiesz do Coru: Któryś osiadł nad portami morza, który handel prowadzisz z narodami ku pobrzeżom licznym, tak rzecze Pan, Wiekuisty: Corze, tyś mniemał: jam skończonej piękności!
5.TYSIĄCL.WYD5i powiedz Tyrowi, który mieszka nad zalewami morskimi i prowadzi handel z narodami na licznych wyspach: Tak mówi Pan Bóg: Tyrze, ty powiedziałeś: Jestem okrętem o doskonałej piękności.
6.BRYTYJKAI mów do Tyru:Ty, który mieszkasz u dojścia do morza, handlarko ludu na wielu wyspach – tak mówi Wszechmocny Pan: Tyrze, ty sobie pomyślałeś: Jestem nieskończenie pięknym Okrętem.
7.POZNAŃSKAi powiedz Tyrowi, który się usadowił u wejścia do morza, handlarzowi narodów na licznych wyspach: Tak mówi Pan, Jahwe: Tyrze. Tyś powiedział: jam jest pełnią piękności.
8.WARSZ.PRASKAPowiedz Tyrowi tak: Ty, co mieszkasz przy wejściu do morza, ty, co handel prowadzisz z różnymi narodami i masz w swym zasięgu liczne wyspy! Oto słowo Boga i Pana: Tyrze, przechwalasz się, żeś łodzią szczególnie piękną.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiesz do Coru: Tobie, który osiadłeś nad portami morza, który prowadzisz handel z narodami aż do licznych wybrzeży, tak mówi Pan, WIEKUISTY: Corze, ty mniemałeś: Ja jestem skończonej piękności!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZaśpiewaj: Ty, który mieszkasz u wyjścia na morze, handlarzu dla ludów na wielu wybrzeżach, tak mówi Wszechmocny PAN: Powiedziałeś, Tyrze, że jesteś doskonały w swym pięknie!