« Eze 29:11 Księga Ezechiela 29:12 Eze 29:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dam ziemię Egipską pustą w pośrodku ziem pustych, a miasta jéj w pośrodku miast zburzonych, i będą puste czterdzieści lat: Egiptyany rozproszę między narody i rozwieję je po ziemiach.
2.GDAŃSKA.1881A tak uczynię ziemię Egipską pustnią nad inne ziemie spustoszone, a miasta jej nad inne miasta spustoszone, będą spustoszone przez czterdzieści lat: gdyż rozproszę Egipczan między narody, i rozwieję ich po ziemiach.
3.GDAŃSKA.2017I uczynię z ziemi Egiptu pustkowie pośród spustoszonych ziem, a jej miasta wśród zrujnowanych miast będą spustoszone przez czterdzieści lat. I rozproszę Egipcjan między narodami, i rozrzucę ich po ziemiach.
4.CYLKOWI obrócę ziemię Micraim w pustkowie śród ziem spustoszonych, a miasta jej wpośród miast zburzonych pustemi zostaną czterdzieści lat, i rozproszę Micrejczyków między narody i rozmiotę ich po ziemiach.
5.TYSIĄCL.WYD5Uczynię z ziemi egipskiej pustynię wśród wyludnionych krajów, a miasta jej zostaną pustynią wśród wyludnionych miast - przez lat czterdzieści - i rozproszę Egipcjan wśród narodów, i rozdzielę ich po krajach.
6.BRYTYJKAI obrócę ziemię egipską w pustynię wśród ziem spustoszonych, i jej miasta będą pustynią wśród zrujnowanych miast przez czterdzieści lat; rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozrzucę ich po ziemiach.
7.POZNAŃSKAKraj egipski obrócę w pustkowie pośród zniszczonych krajów, osiedla zaś jego pośród zrujnowanych miast będą pustkowiem przez czterdzieści lat. Rozproszę Egipcjan między ludy i między kraje ich rozrzucę.
8.WARSZ.PRASKAZiemię egipską spustoszę wśród [innych] wyludnionych krajów, ich miasta staną się wymarłe jak [inne] miasta bez ludzi na okres lat czterdziestu. I rozproszę Egipcjan pomiędzy narodami i roześlę ich do różnych krain.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamienię ziemię Micraim w pustkowie pomiędzy spustoszonymi ziemiami, a jej miasta, wśród zburzonych miast, zostaną pustymi przez czterdzieści lat. Zaś Micrejczyków rozproszę pomiędzy narodami oraz rozmiotę ich po ziemiach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZamienię Egipt w pustynię wśród innych spustoszonych krajów, a jego miasta popadną w ruinę wśród upadłych miast, na okres czterdziestu lat. I rozproszę Egipcjan wśród narodów, i rozrzucę ich po różnych krajach.