« Eze 29:6 Księga Ezechiela 29:7 Eze 29:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy cię ręką uchwycili, i złamałeś się i zraniłeś wszystko ramię ich, a gdy się wspierali na tobie, skruszyłeś je i osłabiłeś wszystkie nerki ich.
2.GDAŃSKA.1881Gdy się ciebie ręką chwytają, łamiesz się i rozcinasz im wszystko ramię; a gdy się podpierają tobą, kruszysz się, choć im nadstawiasz wszystkich biódr.
3.GDAŃSKA.2017Gdy chwytali się ciebie ręką, łamałeś się i rozcinałeś im całe ramię. Gdy się opierali na tobie, kruszyłeś się i unieruchamiałeś im wszystkie biodra.
4.CYLKOWGdy cię ujęli dłonią skruszyłeś się i rozciąłeś im ramię całe, a gdy się oparli na tobie złamałeś się i zwichnąłeś im biodra całe!
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy się chwytali ciebie ręką, ty się łamałeś i rozrywałeś im całą rękę, a gdy chcieli się na tobie oprzeć, kruszyłeś się i sprawiałeś, że się im wszystkim chwiały biodra.
6.BRYTYJKAGdy wzięli cię w dłoń, zgiąłeś się i przebiłeś im całe ramię, a gdy oparli się na tobie, złamałeś się i spowodowałeś, że wszyscy zachwiali się w biodrach.
7.POZNAŃSKAGdy oni chcieli cię wziąć do ręki, łamałeś się i raniłeś im całe ramię; gdy chcieli się oprzeć na tobie, kruszyłeś się i sprawiałeś, że chwiały się im wszystkie biodra.
8.WARSZ.PRASKAGdy się ciebie chwytali, łamałeś się w ich rękach kalecząc im całe ręce. Gdy chcieli się wesprzeć na tobie, ty cały się łamałeś sprawiając, że chwiali się w swoich biodrach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy cię ujęli dłonią – zgniotłeś się i rozciąłeś im całe ramię; gdy się na tobie oparli – złamałeś się i zwichnąłeś im całe biodra.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITgdy uchwycili cię w dłoń, pękłeś i zraniłeś im całe ramię, a gdy się na tobie oparli, złamałeś się i uszkodziłeś im biodra.