« Eze 33:13 Księga Ezechiela 33:14 Eze 33:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeżli rzekę niezbożnemu: Śmiercią umrzesz, a będzie pokutę czynił z grzechu swego,
2.GDAŃSKA.1881Zasię, rzekęli niepobożnemu: Śmiercią umrzesz, a onby się odwrócił od grzechu swego, i czyniłby sąd i sprawiedliwość,
3.GDAŃSKA.2017A jeśli powiem bezbożnemu: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swego grzechu i uczyni to, co prawe i sprawiedliwe;
4.CYLKOWA gdy powiem do niegodziwca: Śmierć poniesiesz! a nawróci się od grzechu swego, pełniąc prawo i sprawiedliwość. -
5.TYSIĄCL.WYD5A kiedy powiem do występnego: Z pewnością umrzesz, on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa i sprawiedliwości:
6.BRYTYJKALecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość,
7.POZNAŃSKAGdy powiem grzesznikowi: "Na pewno umrzesz", on zaś odwróci się od swego grzechu i będzie pełnił prawo i sprawiedliwość,
8.WARSZ.PRASKAAle jeśli powiem bezbożnemu: Musisz umrzeć, tymczasem on przestanie grzeszyć i zacznie żyć wedle praw i sprawiedliwości,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy powiem do niegodziwca: Poniesiesz śmierć! A on się nawróci ze swego grzechu, pełniąc prawo i sprawiedliwość
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie gdy mówię do bezbożnego: Ty na pewno umrzesz - on jednak odwróci się od swojego grzechu, zacznie stosować prawo i żyć sprawiedliwie,