« Eze 33:16 Księga Ezechiela 33:17 Eze 33:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekli synowie ludu twego: Nie jest równej wagi droga Pańska, a samych droga jest niesprawiedliwa.
2.GDAŃSKA.1881A wżdy mówią synowie ludu twego: Nie prawa jest droga Pańska, choć onych samych droga nie jest prawa.
3.GDAŃSKA.2017Lecz synowie twego ludu mówią: Droga Pana nie jest słuszna, choć to ich droga nie jest słuszna.
4.CYLKOWPowiadają wprawdzie synowie ludu twego: Nie poprawna jest droga Pana, ale jest własna ich droga niepoprawna.
5.TYSIĄCL.WYD5Mówią jednak twoi rodacy: "Nie jest słuszne postępowanie Pana", podczas gdy właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.
6.BRYTYJKALecz twoi rodacy mówią: Postępowanie Pana nie jest słuszne – tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.
7.POZNAŃSKASynowie twojego narodu mówią: "Postępowanie Pana nie jest słuszne". To właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.
8.WARSZ.PRASKASynowie twojego ludu mówią: Pan postępuje niesprawiedliwie. To właśnie wy postępujecie niesprawiedliwie!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wprawdzie synowie twego ludu powiadają: Niepoprawna jest droga Pana; ale to ich własna droga jest niepoprawna.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA jednak twoi rodacy twierdzą: Postępowanie Pana nie jest słuszne. To ich postępowanie nie jest słuszne.