« Eze 33:17 Księga Ezechiela 33:18 Eze 33:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo gdy odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swéj, a czynić będzie nieprawości, umrze w nich.
2.GDAŃSKA.1881Gdyby się odwrócił sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej, a czyniłby nieprawość, umrze dla niej;
3.GDAŃSKA.2017Jeśli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i będzie czynił nieprawość, to umrze z jej powodu.
4.CYLKOWGdy odwraca się sprawiedliwy od cnoty swojej, a dopuszcza się bezprawia musi on wskutek tego zginąć.
5.TYSIĄCL.WYD5Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć.
6.BRYTYJKAJeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego.
7.POZNAŃSKAJeśli sprawiedliwy odwróci się od swej sprawiedliwości i dopuści się nieprawości, przez nią umrze.
8.WARSZ.PRASKAKiedy sprawiedliwy odejdzie od swojej sprawiedliwości i zacznie dopuszczać się zła, będzie musiał umrzeć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy sprawiedliwy odwraca się od swej sprawiedliwości oraz dopuszcza się bezprawia – wskutek tego musi on zginąć!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli sprawiedliwy odstąpi od swojej sprawiedliwości i zacznie żyć niegodziwie, to w tej niegodziwości umrze.