« Eze 33:18 Księga Ezechiela 33:19 Eze 33:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy odstąpi niezbożiiy od niezbożności swéj, a czynić będzie sąd i sprawiedliwość, żyć będzie w nich.
2.GDAŃSKA.1881Ale gdyby się odwrócił niezbożny od niezbożności swojej, a czyniłby sąd i sprawiedliwość, dlatego żyć będzie.
3.GDAŃSKA.2017Ale jeśli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie czynił to, co prawe i sprawiedliwe, to dzięki temu będzie żył.
4.CYLKOWA gdy odwraca się niegodziwy od niegodziwości swojej, a pełni prawo i sprawiedliwość, to gwoli nim zachowa życie swoje.
5.TYSIĄCL.WYD5Jeśli odstąpi występny od swojego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu.
6.BRYTYJKAA jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył.
7.POZNAŃSKAJeśli grzesznik odwróci się od swej niegodziwości i będzie pełnił prawo i sprawiedliwość, dzięki nim zostanie przy życiu.
8.WARSZ.PRASKAKiedy zaś bezbożny odwróci się od swoich grzechów i zacznie przestrzegać prawa i sprawiedliwości, tym samym uratuje swoje życie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy niegodziwy odwraca się od swojej niegodziwości, a pełni sąd oraz uczynki sprawiedliwości – to dzięki nim zachowa swe życie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, zacznie stosować prawo i czynić sprawiedliwość, to dzięki nim będzie żył.