« Eze 34:26 Księga Ezechiela 34:27 Eze 34:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I da drzewo polne owoc swój, a ziemia wydawać będzie urodzaj swój, i będą w ziemi swej bez bojaźni, a poznają, żem Ja Pan, gdy połamię łańcuchy jarzma ich, a wyrwę je z ręki rozkazujących im.
2.GDAŃSKA.1881I wypuści drzewo polne owoc swój, a ziemia wyda urodzaj swój, i będą na ziemi swojej bezpieczni, a dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy połamię zawory jarzma ich, a wyrwię je z ręki tych, którzy je zniewalają.
3.GDAŃSKA.2017Drzewo polne wyda swój owoc i ziemia wyda swój plon. Będą oni bezpieczni na swojej ziemi i poznają, że ja jestem PANEM, gdy połamię drążki ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich zniewolili.
4.CYLKOWI wyda drzewo polne owoc swój, a ziemia wyda plon swój, a przebywać im na ziemi bezpiecznie; i poznają, żem Ja Wiekuisty, gdy skruszę sworzenie jarzma ich, a ocalę je z ręki ciemięzców swoich.
5.TYSIĄCL.WYD5Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę drążki ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich trzymają w niewoli.
6.BRYTYJKAWtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemięzców.
7.POZNAŃSKADrzewo polne da swój owoc i ziemia wyda swój plon. Będą bezpieczne na swej ziemi. Poznają, że Ja jestem Jahwe, gdy złamię drążki ich jarzma i wyrwę z ręki tych, którzy trzymają je w niewoli.
8.WARSZ.PRASKADrzewa polne będą rodziły owoce, a ziemia zacznie wydawać plony. Nic nie będzie im zagrażać na ich ziemi. I wtedy poznają, że Ja jestem Panem, który skruszył ich jarzmo i uwolnił z rąk tych, którzy ich uciskali.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Polne drzewo wyda swój owoc, ziemia wyda swój plon, zaś oni będą bezpiecznie przebywać na ziemi. I poznają, że Ja jestem WIEKUISTY, gdy skruszę sworznie ich jarzma oraz je ocalę z ręki ich ciemiężców.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDrzewa w lasach będą wydawać swe owoce, rola natomiast swój plon. Będą na swej ziemi bezpieczni - i przekonają się, że Ja jestem PAN, gdy połamię drągi ich jarzma i wyratuję ich z ręki ciemięzców.