« Eze 35:15 Księga Ezechiela 36:1 Eze 36:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ty, synu człowieczy! prorokuj na góry Izraelskie, a rzeczesz: Góry Izraelskie! słuchajcie słowa Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881A ty synu człowieczy! prorokuj o górach Izraelskich, a mów: Góry Izraelskie! słuchajcie słowa Pańskiego;
3.GDAŃSKA.2017A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela i mów: Góry Izraela, słuchajcie słowa PANA.
4.CYLKOWTy zaś, synu człowieczy! prorokuj o górach israelskich, a powiedz: Góry Israela, posłuchajcie słowa Wiekuistego!
5.TYSIĄCL.WYD5A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela i mów: Góry Izraela, słuchajcie słowa Pańskiego!
6.BRYTYJKAA ty, synu człowieczy, prorokuj o górach izraelskich i mów: Góry izraelskie, słuchajcie słowa Pana!
7.POZNAŃSKATy zaś, synu człowieczy, prorokuj górom Izraela i powiedz: Góry Izraela, słuchajcie słowa Jahwe.
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, wygłoś proroctwo o górach izraelskich. Powiedz im tak: Wzgórza Izraela, posłuchajcie, co mówi Pan.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ty, synu człowieka, prorokuj o górach israelskich i powiedz: Góry Israela! Posłuchajcie słowa WIEKUISTEGO!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela. Powiedz: Góry Izraela, słuchajcie Słowa PANA!