« Eze 39:12 Księga Ezechiela 39:13 Eze 39:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A pogrzebie go wszystek lud ziemie, i będzie im sławny dzień, któregom się wsławił, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881A tak pogrzebie ich wszystek lud onej ziemi, i obróci się im to w sławę, w dzień, którego Ja będę uwielbiony, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017A tak będzie ich grzebał cały lud tej ziemi i wyjdzie mu to na chwałę w dniu, w którym będę uwielbiony, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWChować zaś będzie wszystek lud ziemi, a pójdzie to im na chwałę w dzień, którego Ja się wsławię, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Będzie ich grzebał cały lud kraju i to przyniesie mu sławę w dniu, w którym objawię moją chwałę - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAPogrzebie ich całe pospólstwo, a będzie to ich chlubą w dniu, gdy będę uwielbiony – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKABędzie grzebał wszystek lud kraju i wyjdzie im to ku chwale, będzie to bowiem dzień, w którym Ja się wsławię - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy mieszkańcy kraju będą ich grzebać, przez co okryją się sławą w dniu, w którym objawię moją chwałę. Taki jest wyrok Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś chował ich będzie cały lud ziemi. I pójdzie to im na chwałę w dniu, w którym Ja się wsławię – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZajęci tym będą wszyscy, bo dzień, gdy zostanę uwielbiony, będzie dla nich pamiętny - oświadcza Wszechmocny PAN.