« Eze 39:14 Księga Ezechiela 39:15 Eze 39:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I obejdą przechodzący po ziemi, a ujrzawszy kość człowieczą, postawią podle niéj słup, aż ją pogrzebią grobarze w dolinie mnóstwa Gog.
2.GDAŃSKA.1881A ci przechodząc chodzić będą po ziemi, a ujrzawszy kości człowiecze postawią przy nich znak, aby je pochowali ci, co chowają umarłych, w dolini mnóstwa Gogowego.
3.GDAŃSKA.2017A gdy przybysze będą przechodzić przez ziemię, a któryś z nich zobaczy kość ludzką, postawią przy niej znak, aż grabarze ją pogrzebią w Dolinie Hamon-Gog.
4.CYLKOWI tak krążyć będą ci krążący po kraju, a gdy ujrzy który szkielet ludzki postawi przy nim znak, aż go pogrzebią grabarze w dolinie tłumów Goga.
5.TYSIĄCL.WYD5I kiedy krążyć będą po kraju, a ktoś zobaczy kość ludzką, wówczas umieści przy tym jakiś znak, aż pogrzebią ją grabarze w "Dolinie Tłumu Goga".
6.BRYTYJKAA gdy przechodnie będą przechodzić przez kraj, a ktoś z nich zobaczy kość ludzką, wtedy postawi obok niej znak, aż grabarze pogrzebią ją w Dolinie Hordy Goga.
7.POZNAŃSKAA gdy pójdą przez kraj ci, którzy będą go obchodzić, [któryś z nich] widząc kości ludzkie pozostawi obok nich znak, aż je grabarze pogrzebią na Dolinie Tłumów Goga.
8.WARSZ.PRASKAGdy przeszukując kraj zobaczą gdzieś ludzkie kości, postawią obok nich znak, aż przyjdą grabarze i złożą kości w Dolinie Hamon–Goga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci krążący będą krążyć po kraju, a gdy któryś ujrzy ludzki szkielet – postawi na nim znak do czasu, aż go grabarze pochowają w dolinie tłumów Goga.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy ktoś z tych służb podczas swego obchodu zobaczy ludzkie szczątki, postawi przy nich znak, tak by zajmujący się grzebaniem mogli to uczynić w Dolinie Hordy Goga.