« Eze 40:17 Księga Ezechiela 40:18 Eze 40:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tło na czele bram według długości bram było na dole.
2.GDAŃSKA.1881A to tło było po stronach bram, jako długie były bramy, a toć było tło niższe.
3.GDAŃSKA.2017A posadzka była wzdłuż bram, odpowiednio do długości bram. Była to posadzka dolna.
4.CYLKOWPosadzka zaś kamienna ciągnęła się wzdłuż bram, równolegle do długości bram - była to posadzka dolna.
5.TYSIĄCL.WYD5Bruk kamienny znajdował się w bok od bramy odpowiednio do głębokości bramy; był to dolny bruk kamienny.
6.BRYTYJKAA posadzka była ułożona wzdłuż bocznych ścian bram, odpowiednio do długości bram; to jest dolna posadzka.
7.POZNAŃSKAChodnik z boku bramy odpowiadał długości bram. Był to chodnik niższy.
8.WARSZ.PRASKAPosadzka z płyt ciągnęła się od obydwu stron bram na całej ich długości. Był to dolny chodnik z płyt.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kamienna posadzka ciągnęła się wzdłuż bram, równolegle do długości bram; była to posadzka dolna.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSzerokość pasa posadzki - a była to posadzka dolna - wykraczała nieco poza lico przysionka.