« Eze 40:1 Księga Ezechiela 40:2 Eze 40:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W widzeniach Boskich przywiódł mię do ziemie Izraelskiéj i zostawił mię na górze bardzo wysokiéj, na której było jakoby budowanie miasta leżącego ku południu.
2.GDAŃSKA.1881W widzeniach Bożych przywiódł mię do ziemi Izraelskiej, a postawił mię na górze bardzo wysokiej, na której było jakoby budowanie miasta na południe.
3.GDAŃSKA.2017W widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi Izraela i postawił na bardzo wysokiej górze, na której było coś jakby budowa miasta, na południu.
4.CYLKOWW widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi israelskiej, a postawił mnie na górze wysokiej bardzo, na której jakoby budowa miasta ku południowi.
5.TYSIĄCL.WYD5w Bożym widzeniu do kraju Izraela oraz postawił mnie na pewnej bardzo wysokiej górze, a na niej na wprost mnie było coś, jakby zabudowania jakiegoś miasta.
6.BRYTYJKAW widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze; a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto.
7.POZNAŃSKAW widzeniu Bożym przywiódł mnie do ziemi Izraela i postawił mnie na bardzo wysokiej górze. Na niej [widniało] jakby budujące się miasto w stronie południowej.
8.WARSZ.PRASKAw widzeniach boskich do krainy izraelskiej, na górę bardzo wysoką, na której było zbudowane – jak mi się zdaje – w części południowej pewne miasto.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W widzeniach Bożych przyprowadził mnie do ziemi israelskiej oraz postawił mnie na bardzo wysokiej górze, na której, ku południowi, jak gdyby przebiegała budowa miasta.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZa sprawą widzeń, które od Niego otrzymałem, przeniósł mnie do ziemi Izraela. Tam postawił mnie na bardzo wysokiej górze. Na niej, od strony południowej, rozciągało się coś, co przypominało zabudowania miasta.