« Eze 40:19 Księga Ezechiela 40:20 Eze 40:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bramę téż, która patrzyła ku drodze północnéj sieni zewnętrznéj, wymierzył tak na dłuż jako i na szerz.
2.GDAŃSKA.1881Bramę też, która była ku północy przy sieni zewnętrznej, wymierzy wdłuż i wszerz:
3.GDAŃSKA.2017Zmierzył też długość i szerokość bramy północnej na dziedzińcu zewnętrznym.
4.CYLKOWBramę też zwróconą w kierunku ku północy przy dworcu zewnętrznym rozmierzył wzdłuż i wszerz.
5.TYSIĄCL.WYD5[Potem zaprowadził mnie ku stronie północnej], a oto była tam brama, której przednia strona zwrócona była ku północy, ku dziedzińcowi zewnętrznemu; zmierzył jej długość i jej szerokość.
6.BRYTYJKAA oto była tam brama zwrócona ku północy, ku dziedzińcowi zewnętrznemu, i zmierzył jej długość i szerokość.
7.POZNAŃSKAZmierzył długość i szerokość bramy Północnej na dziedzińcu zewnętrznym.
8.WARSZ.PRASKAZmierzył Także długość i szerokość bramy Północnej, prowadzącej na dziedziniec zewnętrzny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zmierzył też wzdłuż i wszerz bramę przy dziedzińcu zewnętrznym, zwróconą w kierunku północy,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW części północnej dziedzińca zewnętrznego również znajdowała się brama - zwrócona ku północy. Mój przewodnik zmierzył jej długość i szerokość.