« Eze 40:23 Księga Ezechiela 40:24 Eze 40:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wywiódł mię na drogę południową, a oto brama, która patrzała na południe, i zmierzył czoło jéj i przysionek jéj wedle miar wyższych.
2.GDAŃSKA.1881Potem mię wywiódł na drogę południową, a oto brama była ku drodze południowej, i wymierzył podwoje jej, i przysionki jej według tejże miary.
3.GDAŃSKA.2017Potem zaprowadził mnie w stronę południa, a oto była brama południowa; i zmierzył jej filary i przedsionek – miały te same wymiary.
4.CYLKOWPoczem powiódł mnie w kierunku ku południowi, a oto była tam brama zwrócona ku południowi. I rozmierzył on pilastry i przysionki jej wedle pomiarów poprzednich.
5.TYSIĄCL.WYD5Potem zaprowadził mnie na południe, i oto była tam brama zwrócona ku południowi, i zmierzył jej filary oraz jej przedsionek: miały te same rozmiary.
6.BRYTYJKAPotem zaprowadził mnie na południe, a oto była tam brama południowa; i zmierzył jej wnęki, jej filary i jej przysionek: miały takie same wymiary.
7.POZNAŃSKA[Następnie] poprowadził mię w kierunku południa. Oto po stronie południowej znajdowała się brama. Wymierzył jej filary i jej przedsionek. Miały te same wymiary.
8.WARSZ.PRASKAI przywiódł mnie w kierunku południa, gdzie była brama Południowa. Zmierzył tam wszystkie wnęki, filary i przedsionek. Wszystko było takich samych wymiarów [jak przy innych bramach].
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem poprowadził mnie w kierunku południa; i oto była tam brama zwrócona ku południowi. Więc zmierzył jej pilastry i przybudówki, a były według poprzednich pomiarów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie mój przewodnik zaprowadził mnie na południe. Tam również znajdowała się brama. Zmierzył jej wnęki, pilastry oraz jej przysionek. Wymiary były takie same, jak w przypadku poprzednich bram.